KREDITI - sve što vas zanima

Datum: 2007-10-03

Pregleda(30 dana/ukupno): 26 / 1532

Ukoliko ste privrednik, ili građanin sve informacije u vezi kredita na jednom mestu.

Ukoliko ste privrednik, ili građanin sve informacije u vezi kredita na jednom mestu.

 • Krediti za stanovništvo
 • Krediti za privredu
 • Kreditni rečnik
 • Kreditni kalkulator
 • Banke u Srbiji

http://www.kreditnicentar.com/

 • Akcije : Vlasničke korporativne hartije od vrednosti čijom kupovinom se stiče vlasništvo nad delom kapitala akcionarskog društva
 • Akcijski Fond : Akcijski fond se bavi prodajom manjinskog paketa akcija
 • Aktiva : Strana bilansa banke gde se knjiže njena ulaganja. Aktivne kamate su one koje dobija garant za pozajmljen novac
 • Aktivne kamatne stope : Sa aspekta Narodne banke Srbije - stope po kojima ona plasira sredstva.Sa aspekta banaka - stope po kojima banke plasiraju svoja sredstva
 • Akreditiv : Pismo sa kojim banka naručuje drugoj ustanovi ili osobi da, po izvršenju određenih uslova, isplati određenu sumu u korist određene treće osobe
 • Aktuar : Profesionalno lice koje poseduje veštine iz oblasti ekonomije, matematike, statistike i koje je obučeno za ocenu finansijskih posledica nepredviđenih događaja,procenu rizika, utvrđivanje adekvatnosti rezervi i ocenu solventnosti
 • Amortizacija : Godišnji otpis osnovnih sredstava
 • Anuitet : Anuitet je redovna, najčešće polugodišnja ili godišnja, isplata novčanog iznosa (kvote) sastavljenog od dela glavnice i dela kamate, koji dužnik mora da plati na ime postepene otplate kredita
 • Autorizacija : Definisani proces kojim izdavalac kartice odobrava transakciju
 • Avans : Unapred plaćen iznos

Obavezno posetite.

 

Komentari:

Budite prvi koji će ostaviti komentar

Molimo, sačekajte da kreiramo formular...

Office 2007 Biblija

Office 2007 Biblija
Cena: 3,000.00
Naša cena: 2,700.00
10% popusta za kupovinu 2 i više knjiga.

Pred vama je Biblija koja sadrži najvažnije delove iz Biblija o programima iz paketa Microsoft Office 2007 - Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Access - kao i poglavlja koja objašnjavaju Publisher, OneNote, InfoPath, Groove i SharePoint. Knjiga je dragoceni izvor informacija čiji su autori vodeći stručnjaci za Officeove aplikacije. Naučićete kako da koristite sve nove alatke i efikasnije obavite svoje zadatke.

više o knjizi


[Queries: 22] [0.1389 sec.]