Linux – Novi Chart Tool u OpenOffice 2.3.0 verziji

 

 

 • Twitter
 • Facebook
 • Google plus
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Email

 

Pregleda (30 dana / ukupno): 7 / 913

Najnovije OpenOffice izdanje, 2.3, je najavljeno za ovu jesen a najavljuje se i promena razmaka između izdanja od 18 meseci na samo tri meseca za izdavanje ažuriranja, poboljšanih funkcija i ispravki grešaka. Ovo izdanje će takođe doneti i neke interesantne funkcije i funkcionalnosti, osim mnogih ispravki grešaka i poboljšanja.

Takođe jedna od najboljih stvari koje će se naći u novoj verziji je novi OpenOffice.org Charting Tool. Chart Tool je prošao kroz brojna poboljšanja i već je dostupan ali samo kao razvojna verzija.

Istaknute stvari u razvojnoj verziji:

 • Pojednostavnjeno kreiranje grafikona kroz novog čarobnjaka sa živim prikazom
 • Fleksibilan Source Ranges
 • Raspon podataka može da bude posebno izabran za pojedine delove pojedinih serija; možete da selektuje različite x-vrednosti za različite serije
 • Lakša podešavanja za 3D grafikone
 • Samo jedan okvir za dijalog za 3D podešavanja koji sadrži lakši pristup jednostavnom izgledu i pojednostavljena podešavanja perspektive
 • Poboljšane logaritamske skale
 • Minimalni, maksimalni i osnovni intervali po želji za logaritamske ose
 • Pomeranje segmenta isečka za kružne 3D grafikone
 • Mogućnost izvlačenja jednog 3D segmenta i kružnog segmenta
 • Poboljšano importovanje/eksportovanje iz/u Excel
 • Poboljšano automatsko skaliranje
 • Poboljšane automatske minimalne i maksimalne vrednosti za ose
 • Poboljšan automatski razmeštaj naziva osa
 • Poboljšano rukovanje selekcijama
 • Više standardnih boja
 • Poboljšana performansa za grafikone sa puno tačaka podataka
 • Regresione krive takođe su dostupne za 2D linijske grafikone, 2D linije i grafikone sa kolonama
 • Dodatne podvrste grafikona

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar