Vesti – Zaštita i sigurnost

 

Ukupno 85 – Strana 5 od 5

 

81. XP SP3 i Windows registar

Symantec korporacija i Microsoft se ne slaži kada je u pitanju pitanju SP3 za XP.

 

82. Yahoo! dodaje malware upozorenja u rezultate pretraživanja

Yahoo! je ušao u partnerstvo sa McAfee-jem kako bi integrisao SiteAdvisor tehnologiju u Yahoo! rezultate pretraživanja.

 

83. Zaštitite odmah vaš računar!

Bezbednost naših računara sve više ugrožavaju brojne infekcije ili ranjivosti koje se otkrivaju svakodnevno. Najvažnije pitanje je kako možemo da zaštitimo naše računare i da izbegnemo uspešnu eksploataciju infekcija ili ranjivosti od strane zlonamernih hakera? Većina korisnika misli da je dovoljno da instaliraju antivirusno rešenje ili firewall alatku, ili čak oba, ali je više puta dokazano da ovo nije dovoljno. Zašto? Zato što sva ova rešenja možda sadrže jednu ili više ranjivosti preko kojih kriminalci mogu da uđu u naše računare.

 

84. Zatvorske kazne u trajanju do 101 godine za phishing

Zatvorske kazne u trajanju do 101 godine za phishing

 

85. ZoneAlarm mora da bude ažuriran!

Nedavno otkrivena ranjivost ZoneAlarma može da omogući napadaču da izazove Denial of Service napad  i da dobije veće privilegije na zaraženom računaru. Ovaj nedostatak u bezbednosti je potvrđen u verziji 6.5.737.000 i 6.1.744.001 ali ova ranjivost bi mogla da utiče i na ostala izdanja. Bezbednosna kompanija Secunia je ovaj nedostatak ocenila kao «Ne kritičan» i dodala da ovu ranjivost mogu da eksploatišu samo lokalni korisnici.

 

Strane:
1 2 3 4 5