Partnerstvo između Microsoft-a, Google-a i Yahoo-a

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Google plus
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Pregleda (30 dana / ukupno): 4 / 1169

Sloboda izražavanja i pravo korisnika na privatnost biće definisani novim kodeksom ponašanja, koji uskoro treba da bude usvojen od strane jedne međunarodne koalicije nevladinih organizacija (NVO), čiji su članovi, između ostalih, i kompanije Microsoft, Google i Yahoo. Ova grupa nevladinih organizacija, na čijem se vrhu nalazi trijumvirat Internet divova, ubrzano radi na razradi svojevrsnog kodeksa ponašanja (code of conduct), koji će prvenstveno biti usmeren ka zaštiti slobode govora i privatnosti korisnika na Webu.

“Kompanije za visoku tehnologiju odigrale su vitalno važnu ulogu u izgradnji ekonomije i pružanju neophodnih alata za sprovođenje demokratskih promena u zemljama u razvoju,” kaže Leslie Harris, izvršni direktor Centra za demokratiju i tehnologiju. “Pa ipak, vlade pojedinih zemalja otkrile su kako da visoku tehnologiju upotrebe protiv svojih građana – prvenstveno kroz monitoring legitimnih online aktivnosti i cenzuru demokratskih načina izražavanja.”

To je bio osnovni motiv da se pomenuta koalicija NVO sastane sa predstavnicima organizacija Business for Social Responsibility (BSR) i Berkman Center for Internet & Society sa harvardskog pravnog fakulteta, kako bi zajedno sačinili nacrt budućeg kodeksa ponašanja na Internetu.

Prema podacima koje objavljuje Komitet za zaštitu novinara (Committee to Protect Journalists – CPJ), početkom 2007. godine u zatvoru se, zbog verbalnog delikta, nalazilo najmanje 49 novinara, bloggera, online urednika i web izveštača iz svih krajeva sveta. U ovom kontekstu, najjači “igrači” na Internetu naporno rade na zaštiti protiv kršenja slobode govora (i pisane reči, naravno) i narušavanja korisničkog prava na privatnost. “Zaštita prava ovih novinara na slobodno izražavanje mišljenja i slobodnu razmenu informacija, bez straha od mogućih represalija, danas predstavlja jedan od najviših prioriteta za sve pristalice pokreta za slobodu štampe,” izjavio je izvršni direktor CPJ, gospodin Joel Simon.

U samom središtu interesovanja Komiteta za zaštitu novinara nalazi se kinesko Internet tržište, koje je nadaleko poznato kao mesto na kojem se dešavaju brojna kršenja slobode govora i prava na privatnost od strane državnih vlasti.

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar