Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

3 ds Max 2008: sveobuhvatni vodič

3 ds Max 2008: sveobuhvatni vodič

Kompletan grafički dizajn

Kompletan grafički dizajn

ArtTech 2007 – nagradni konkurs

Pregleda (30 dana / ukupno): 7 / 1228

U nagradnom konkusu ArtTech festivala pravo učestvovanja imaju svi autori čiji radovi ispunjavaju sledeće uslove:

1. Radovi ne smeju biti stariji od jedne godine.

2. Radovi moraju spadati u jednu od navedenih kategorija:

 • Static [3D render]
 • Static [Dizajn]
 • Static [Bitmap]
 • Static [Photo]
 • Web [Com]
 • Web [Art]
 • Animacija [3D]
 • Animacija [2D]
 • Animacija [Com]
 • Interactive

3. Radovi sa prethodnih ArtTech festivala ne mogu ući u konkurenciju.

4. Jedan autor može prijaviti najviše 2 rada po kategoriji.

5. Svi radovi moraju stići na našu adresu putem:

 • direktnog postavljanja rada na server festivala preko za to predviđene forme na sajtu www.arttech.co.yu
 • e-maila (isključivo radovi veličine do 1MB). Takođe, u mail-u možete da navedete url do fajla i mi ćemo ga preuzeti.
 • poštom (na bilo kom standardnom mediju - CD, Floppy, HDD...) na adresu:
  Jadranska 17, 26000 Pančevo
  sa naznakom "Prijava za ArtTech Festival"
  Radovi (mediji na kojima se nalaze) se ne vraćaju.
  Jedan rad može biti prijavljen samo u jednoj kategoriji.

Svi radovi MORAJU IMATI naznačeno ime i prezime autora, ime rada, kategoriju u kojoj se rad prijavljuje, telefon, ulicu i mesto stanovanja autora. Autori koji ne pošalju potpune podatke neće biti uvršteni u izbor.

Organizator zadržava pravo da, uz saglasnost autora i bez nadoknade, a isključivo za potrebe ArtTech web-sajta i propratnih događaja u vezi festivala upotrebi prijavljene radove. Autori ostaju isključivi vlasnici i nosioci prava nad svojim autorskim delima.

KONKURS JE OTVOREN DO 25.11.2007. GODINE


Za dodatne informacije pogledajte sajt festivala na adresi www.arttech.co.yu

Opisi i definicije kategorija:

Static [3D render]

Opis: U kategoriju Static [3D render] spadaju statične slike kreirane korišćenjem programa za 3D modeliranje i renderovanje.
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ukupan vizuelni utisak, ideja rada kao i tehnički kriterijumi kao što stu kvalitet rendera, korišćenje originalnih objekata i tekstura.
Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640x480 pixela.


Static [Dizajn]

Opis: U ovu kategoriju spadaju radovi koji predstavljaju vizuelna rešenja izrađena za komercijalnu upotrebu (logo, plakat, etiketa, bilbord i slično).
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir originalnost rešenja , vizuelni utisak, i prilagođenost rešenja mediju i proizvodu/firmi za koju je napravljen.
Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640x480 pixela. Ukoliko je rad u vektorskom obliku može se dostaviti u .cdr formatu do verzije 12, ili u .ai formatu u oba slučaja sa uključenim svim fontovima u fajl ili sa svim elementima konvertovanim u krive.

Static [Bitmap]

Opis: Kategorija Static [Bitmap] obuhvata radove kreirane u programima za obradu slika i crtanje (Photoshop, Painter...) a bez upotrebe fotografije.
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova ocenjivaće se ideja rada i originalnost rešenja kao i tehničko umeće iskazano kroz rad.
Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti čitljivi u klasičnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640x480 pixela.

Static [Photo]

Opis: U kategoriju Static [Photo] spadaju radovi nastali digitalnom obradom i manipulacijom fotografije.
Kriterijumi: Pored osnovne ideje rada, ocenjivaće se kvalitet originalnog snimka kao i efekti primenjeni nad originalom odnosno tehničko umeće.
Tehnički zahtevi: Radovi u ovoj kategoriji moraju biti citljivi u klasicnim aplikacijama za pregledanje/obradu bitmap grafike, snimljeni u .JPG formatu, dimenzija ne manjih od 640x480 pixela.

Web [Com]

Opis: U kategoriju Web [Com] spadaju sajtovi prevashodno poslovne primene (prezentacije firmi, proizvoda...).
Kriterijumi: Naglasak pri vrednovanju radova/prezentacija biće na njihovom vizuelnom izgledu i upotrebljivosti (organizacija navigacije i informacija).
Tehnički zahtevi: Sve prezentacije u ovoj kategoriji moraju biti dostupne putem Interneta (javno dostupne web adrese).

Web [Art]

Opis: U kategoriju Web [Art] spadaju sajtovi čiji sadržaj nije komercijalan (umetnički, lični, eksperimentalni...).
Kriterijumi: Naglasak pri vrednovanju ovih prezentacije biće na njihovom vizuelnom (i audio) utisku kao i ličnom pečatu autora odnosno ideji rada.
Tehnički zahtevi: Sve prezentacije u ovoj kategoriji moraju biti dostupne putem Interneta (javno dostupne web adrese).

Animacija [3D]

Opis: U kategoriju Animacija [3D] spadaju animacije kreirane upotrebom programa za 3D animaciju (3Dmax, Maya...).
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada, tehničko umeće i originalnost pri izvođenju (korišćenje sopstvenih objekata i tekstura).
Tehnički zahtevi: Radovi moraju biti u AVI i MPG formatu, komprimovani DIVX kompresijom. Minimalno trajanje animacije je 5 sec. Ukoliko je animacija duža od 5 min, na festivalu će biti prikazani samo odlomci. Trajanje animacije i veličina fajla se ne uzimaju u obzir pri ocenjivanju.

Animacija [2D]

Opis: U kategoriju Animacija [2D] spadaju animacije kreirane upotrebom programa za 2D animaciju (Flash, Ktoon...)
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada i prikazano tehničko umeće.
Tehnički zahtevi: Radovi moraju biti u AVI i MPG formatu, komprimovani DIVX kompresijom. Minimalno trajanje animacije je 5 sec. Ukoliko je animacija duža od 5 min, na festivalu će biti prikazani samo odlomci. Trajanje animacije i veličina fajla se ne uzimaju u obzir pri ocenjivanju.

Animacija [COM]

Opis: U ovu kategoriju spadaju reklamni spotovi u kojima su korišćenji grafički efekti generisani uz pomoć računara
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada, originalnost u odnosu na druge proizvode na tržištu, kao i prikazano tehničko umeće.
Tehnički zahtevi: Radovi moraju biti u AVI i MPG formatu, komprimovani DIVX kompresijom. Minimalno trajanje animacije je 5 sec. Ukoliko je animacija duža od 5 min, na festivalu će biti prikazani samo odlomci. Trajanje animacije i veličina fajla se ne uzimaju u obzir pri ocenjivanju.

Interactive

Opis: Kategorija Interactive obuhvata radove koji zahtevaju određenu (inter)akciju od strane korisnika. Tu spadaju multimedijalne CD /DVD prezentacije, igre i ostale aplikacije čiji interfejs omogućava korisniku nelinearno korišcenje sadržaja i utisak direktnog uticaja na rad programa.
Kriterijumi: Pri ocenjivanju radova uzeće se u obzir ideja rada, vizuelni i audio utisak, kvalitet prikazanih informacija, stepen interaktivnosti sa korisnikom.
Tehnički zahtevi: Radovi mogu biti dostavljeni kao .zip arhiva ukoliko se dostavljaju putem interneta ili u .swf obliku (za fajlove rađene u flash-u).

Radovi se mogu dostaviti i na CD/DVD mediju kao aplikacija spremna za instalaciju/upotrebu

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272