Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

AutoCAD 2008 i AutoCad LT 2008

AutoCAD 2008 i AutoCad LT 2008

Engineering Graphics with AutoCAD 2017

Engineering Graphics with AutoCAD 2017

AutoCAD 2008 - Kreiranje i prezentacija 3D modela

Opis priručnika za kurs

Ovaj priručnik za kurs, koji je deo AOTC materijala, prilagodio je naš partner ABEL d.o.o., za potrebe srpskog govornog područja. Priručnik je napisan na srpskom jeziku sa slikama i vežbama za englesku verziju instalacije programa.

Kroz ovaj priručnik stiče se osnovno znanje o metodama kreiranja i menjanja 3D modela primenom AutoCAD®-a. Kreiranje 3D modela pomaže korisnicima da bolje prikažu i prezentuju projekte koji su kreirani sa CAD-om.

Ovaj priručnik upoznaje polaznike sa osnovnim konceptima i tokom radnog procesa kreiranja 3D modela sa AutoCAD-om. Polaznici proučavaju načine na koje mogu da kreiraju i menjaju i solide i površinske modele. Takođe, stiču znanje kako da prezentuju svoje radove i pre nego što su u potpunosti završeni, primenom alata za vizuelizaciju kao što su: stilovi za prikaz, kretanje kroz i preko modela, materijali i svetla. Polaznici takođe uče kako da odštampaju prikaze 3D modela na papiru ili da ih eksportuju u nekom od elektronskih formata. Naučeni koncepti i stečeno iskustvo pomoći će polaznicima da njihove projekte rađene u AutoCAD-u prevedu u treću dimenziju – 3D!

Svrha praktičnih vežbi u ovom priručniku je da se prikaže proces modeliranja kroz korišćenje tehnika koje se mogu primeniti u vodećim industrijskim oblastima vezanim za izradu crteža. 

Predloženo trajanje kursa:                              2 dana
Broj stranica:                                                 366
CD sa vežbanjima:                                         Da

Ciljevi

Četiri glavna cilja ovog priručnika su da nauče polaznike kako da:

 • Predstave projekat kreiranjem osnovnih punih modela, punih modela ili površinskih modela koji se dobijaju od preseka ili složenih modela koji se dobijaju kombinovanjem više punih modela.
 • Upotpune model dodavanjem detalja umnožavanjem i definisanjem položaja 3D modela.
 • Dobiju 3D modele od 2D objekata.
 • Dokumentuju 3D projekat kreiranjem 2D crteža za proizvodnju ili vizuelizaciju.
 • Razmenjuju ideje vezane za projekat korišćenjem stilova za prikazivanje, svetala, alata za kretanje kroz model i renderovanih prikaza.

Kome je kurs namenjen

Polaznici bi trebalo da su iskusni u radu sa AutoCAD-ovim 2D objektima i da imaju potrebu za kreiranjem 3D modela njihovih projekata.

Preduslovi

Poželjno je da su polaznici koristili aktuelnu ili prethodnu verziju AutoCAD-a, da imaju iskustvo u kreiranju i menjanju osnovnih AutoCAD objekata i u radu sa prikazima za štampanje. Takođe, poželjno je da polaznici imaju iskustvo u radnom okruženju Microsoft® Windows® 2000 ili Microsoft® Windows® XP.

Ova knjiga je izdata u saradnji sa školom računara ABEL koja je autorizovani Autodeskov trening centar.

Škola računara ABEL je tokom 2007. godine imala najveći broj AutoCAD polaznika na teritorilji Srbije.

Pregled kursa

3D modelovanje

 • Uvod u 3D
 • Kreiranje osnovnih punih modela
 • Dobijanje modela od 2D profila
 • Kreiranje složenih punih modela
 • Rad u 3D
 • Kreiranje modela od preseka

 Menjanje modela

 • Dodavanje detalja punim modelima
 • Konverzija objekata
 • Menjanje punih modela
 • Dobijanje geometrijskih oblika na osnovu 3D modela
 • Promena položaja modela
 • Umnožavanje modela
 • Dobijanje podataka o 3D modelu

 Crteži za proizvodnju i 3D modeli

 • Presecanje punih modela i dobijanje 2D geometrijskih oblika
 • Dobijanje crteža na osnovu 3D modela 

Alati za vizuelizaciju

 • Primena stilova za prikazivanje
 • Rad sa kamerama i pogledima
 • Navigacija u prostoru modela
 • Primena alata za dobijanje dnevnog svetla
 • Primena svetala
 • Primena materijala
 • Podešavanje materijala

Dato trajanje kursa je preporuka. Instruktor može da promeni sadržaj i trajanje kursa u skladu sa nivoom znanja i iskustvom polaznika.

Autodesk, AutoCAD i AutoCAD LT su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci firme Autodesk, Inc., u SAD i/ili drugim zemljama. Svi drugi nazivi marki, nazivi proizvoda ili zaštitni znaci pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.

Autodesk zadržava pravo da izmeni ponudu proizvoda i specifikacije u svakom trenutku bez prethodnog obaveštenja, i nije odgovoran za štamparske ili grafičke greške koje se mogu pojaviti u ovom dokumentu.

© 2007 Autodesk, Inc. Sva prava zadržana. 

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272