"Don’t Be Evil" - Čovek koji je smislio frazu u Google-u

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Google plus
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Pregleda (30 dana / ukupno): 7 / 1058

Aktuelna tema magazina Portfolio sadrži profil Paula Buchheit-a - jednog od najstarijih radnika Google-a koji je kreirao Gmail, razvio prvi prototip AdSense-a i koji je smislio frazu "Don’t be evil" (ne budi zao).

Excerpts navodi - "Buchheit je prvi izrekao ove tri reči u toku sastanka na kojem su diskutovali o tome kako bi Google trebao da komunicira sa svojim korporativnim vrednostima... Nakon toga "Don’t be evil" je oživeo, šireći se brzo kroz Googleplex, i konačno je bio uključen u javne prospekte kompanije 2004. godine".

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar