Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Premier Pro 2.0 učionica u knjizi

Premier Pro 2.0 učionica u knjizi

Elektronski projekti za neupucene

Elektronski projekti za neupucene

Elektronsko poslovanje između preduzeća (B2B)

Pregleda (30 dana / ukupno): 17 / 7525

Karakteristike i specifičnosti

B2B model elektronskog poslovanja predstavlja poslovanje između dva ili više preduzeća, odnosno, razmenu proizvoda, usluga ili informacija koju jedno preduzeće obavlja sa jednim ili više drugih preduzeća iz svog okruženja. Za razliku od B2C modela koji podrazumeva poslovanje preduzeća sa krajnjim korisnicima, u B2B modelu na obe strane uglavnom figuriraju dobavljači, posrednici, distributeri...

Elektronsko poslovanje između preduzeća prošlo je u svom razvoju kroz tri etape. U prvoj etapi korišćen je sistem Elektronske razmene podataka (EDI - Electronic Data Interchange).. U drugoj etapi uočen je potencijal Interneta i nastaje osnovni B2B e-commerce sistem. Treća etapa predstavlja proširen B2B e-commerce sistem koji se ogleda u agregaciji ponude pod imenom Electronic Marketplaces (eMarkets)..

Electronic Data Interchange (EDI)

Nove ideje u informaciono-komunikacionim tehnologijama, uspevale su da izmame velike investicije mnogih kompanija. Na ovaj način mnoga preduzeća su postigla značajan stepen automatizacije internog poslovanja (tzv. Back Office) ali je njihova komunikacija sa poslovnim okruženjem (tzv. Front Office) obavljana klasičnim putem.

Naručivanje robe ili usluga podrazumevalo je da se narudžbenice, računi i drugi dokumenti, pošto nastanu u informacionom sistemu preduzeća, štampaju i šalju poštom poslovnim partnerima. Kada bi kupac (odnosno dobavljač), primio dokumentaciju, u većini slučajeva ponovo bi je ručno prekucavao i unosio u svoj informacioni sistem. Nažalost, uvek postoji mogućnost da se pojave greške prilikom prekucavanja, da se dokument izgubi ili bude oštećen u transportu. Problem koji je očigledan bio je potreba da se elektronskim putem omogući međusobna komunikacija informacionog sistema preduzeća sa informacionim sistemom njegovih poslovnih partnera i time eliminišu svi nedostaci komunikacije klasičnim sredstvima. Rešenje je pronađeno u uvođenju EDI sistema koji predstavlja prvi vid B2B modela elektronskog poslovanja.

EDI (Electronic Data Interchange) - elektronska razmena podataka obuhvata razmenu standardnih poslovnih dokumenata (narudžbenice, fakture i sl.) u obliku struktuiranih podataka između računara zasebnih firmi. EDI se izvršava bez manuelne intervencije, elektronskim putem, posredstvom standardizovanih poruka koje zamenjuju tradicionalne papirne dokumente. Kreirani dokument se umesto na štampu, prosleđuje softveru koji vrši njegovo prevođenje u unapred dogovoreni standardni format podataka, nakon čega se elektronskim putem, obično koristeći mrežu davaoca EDI usluga, šalje na adresu poslovnog partnera. Na ovom mestu treba napomenuti da postoje dva EDI modela: model prosleđivanja paketa (poruka) i model razmene podataka u realnom vremenu. Kod modela posleđivanja paketa, kada se primalac sledeći put konektuje na mrežu, on preuzima iz svog elektronskog poštanskog sandučeta dokument koji se potom prevodi u format pogodan za korišćenje u njegovom informacionom sistemu i šalje ga direktno aplikaciji koja dalje obrađuje podatke. Istovremeno se i pošiljaocu šalje potvrda o prijemu dokumenta. Model razmene podataka u realnom vremenu na isti način obrađuje zahteve i dokumente ali podrazumeva stalnu, direktnu vezu između informacionih sistema.

Iako EDI omogućava efikasnu dostavu i obradu dokumenata i smanjuje mnoge troškove, B2B u ovom obliku nikada nije doživeo masovnu primenu. Pre svega zbog skupe, komplikovane i dugotrajne implementacije, nedostatka fleksibilnosti u odnosu na brzinu promena u okruženju, kao i visokih troškova održavanja koje su sebi mogle da priušte samo velike kompanije.

B2B e-commerce

Pojavom Interneta i njegovom sve masovnijom primenom dolazi do pojave novih oblika B2B poslovanja. Razlozi ovome su globalna dostupnost Interneta, jeftina usluga, transparentnost usluga, postojanje sigurnosnih mehanizama i jednostavna integracija sa back office sistemom.

U početku su preduzeća prisustvo na Internetu fomirala postavljanjem Web prezentacija u formi kataloga svojih proizvoda sa navedenim kontakt informacijama, gde su kupci mogli da se informišu o ponudi i nakon toga izvrše naručivanje klasičnim putem. Vremenom, nakon izvršenih mnogih istraživanja, otkrilo se da korisnici žele da vide informaciju od koje će zaista imati koristi i (što je važnije) da imaju izbor akcije koju će preduzeti povodom novog saznanja. Istovremeno je razvoj sigurnosnih mehanizama šifrovanja i sigurnosnih protokola (SSL, TLS) došao do faze u kojoj omogućuje šire prihvatanje Interneta kao sigurnog komunikacionog medijuma tako da su ubrzo Web prezentacije dobile i mogućnost online naručivanja i plaćanja proizvoda i usluga.

Velike kompanije su u Internetu videle šansu da drastično smanje troškove komunikacije sa svojim poslovnim partnerima, a isto tako i da pruže mogućnost saradnje manjim preduzećima koja do sada nisu mogla sebi da priušte skupa EDI rešenja. Prednosti B2B rešenja baziranih na Internetu su očigledne u svim fazama poslovanja. Skraćen je proizvodni ciklus zbog efikasnije komunikacije između učesnika u procesu proizvodnje. Boljom koordinacijom sa dobavljačima postiže se efikasnije upravljanje zalihama i ispunjava težnja ka „just-in-time“ organizaciji. Automatizovana podrška kupcima smanjuje broj poziva upućenih službi podrške što dovodi do bržeg odziva operatera i pružanja bolje usluge. Marketing i prodaja na Internetu pruža mogućnost proširenja ovih aktivnosti uz minimalno povećanje troškova. Uz sve to, Internet B2B rešenja predstavljaju otvoren sistem koji omogućava bilo kojoj kompaniji uključenje u ovaj vid poslovanja.

Electronic Marketplaces

Klasične B2B ecommerce sajtove su u početku postavljale velike kompanije – snabdevači, koje su putem Interneta omogućile naručivanje i prodaju svojih proizvoda velikom broju svojih distributera i kupaca. Međutim, u ovom modelu saradnje kupac nije imao mogućnost da pristupa agregiranoj ponudi proizvoda iz oblasti njegovog interesovanja. Electronic marketplaces (veletrgovinski centri) predstavljaju novi vid online posrednika koji na jednom mestu efikasno predstavlja ukupnu ponudu i potražnju, pružajući kupcima niže troškove nabavke uz mogućnost kontakata sa novim dobavljačima, a isto tako i dobavljačima niže troškove prodaje uz mogućnost kontakata sa novim kupcima.

Postoji više različitih modela eMarkets-a u zavisnosti od toga ko ih je organizovao:

  • E-marketplaces koje su organizovali jedan ili više velikih kupaca (Buyers-Driven eMarketplaces), industrijskih giganata koji u ovom načinu poslovanja vide mogućnost povećenja efikasnosti lanca snabdevanja uz istovremeno značajno smanjenje troškova.
  • E-marketplaces koje su organizovali jedan ili više velikih snabdevača (Suppliers-Driven eMarketplaces), industrijskih giganata koji poslujući na ovaj način žele da znatno uvećaju plasman svog proizvoda bez drastičnog povećanja troškova.
  • E-marketplaces organizovanih od strane neutralne treće strane (npr. Osnivač Privredna komora). Neutralnost organizatora u odnosu na industriju kojoj je namenjen eMarket, potrebna je na tržištima na kojima postoji veliki broj kupaca i snabdevača.. Poverenje je u ovom slučaju ključan faktor za pridobijanje velikog broja učesnika neophodnih za normanlno funkcionisanje eMarketa.

Po načinu organizovanja E-marketplaces mogu se podeliti i na vertikalne - orjentisane na rešavanje potreba u okviru određenih industrijskih grana (mašine i alati, primarne i sekundarne sirovine u automobilskoj industriji), i horizontalne E-marketplaces - specijalizovane za određenu kategoriju proizvoda ili kupaca (npr. određena ruda u metalurgiji)..

Bogdan Gavrilović
gavrilovic.bogdan@gmail.com
http://www.bogdangavrilovic.com/

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272