Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Python intenzivni kurs, prevod 3. izdanja

Python intenzivni kurs, prevod 3. izdanja

Popust cena: 1800 rsd

Uvod u Python, automatizovanje dosadnih poslova

Uvod u Python, automatizovanje dosadnih poslova

Popust cena: 1930 rsd

Jednostavnost u programiranju, ključ za efikasnost i produktivnost

Uvod

Jednostavnost je ključ za postizanje efikasnosti i produktivnosti u mnogim aspektima života, uključujući i programiranje. Pojednostavljivanje kompleksnih problema može biti posebno korisno za programere, omogućavajući im donošenje boljih odluka i optimizaciju resursa. U ovom članku istražićemo niz principa i heuristika koje vam mogu pomoći da razložite i pojednostavite složene sisteme, što će vam omogućiti da se fokusirate na ono što je zaista važno.

Principi za savladavanje umetnosti pojednostavljenja

 • Ockhamov Brijač

Princip: Među konkurentskim hipotezama treba izabrati onu koja ima najmanje pretpostavki.

Primena: Pojednostavite kod uklanjanjem nepotrebnih funkcija ili varijabli koje nisu ključne za osnovnu funkcionalnost.

Primer: Kada debugujete softver koji ne radi ispravno, prvo proverite osnovne probleme kao što su pogrešni ulazi ili jednostavne logičke greške pre nego što pretpostavite složene sistemske kvarove.

 • KISS Princip (Keep It Simple, Stupid)

Princip: Većina sistema najbolje funkcioniše ako se drže jednostavno umesto da se komplikuju.

Primena: Izbegavajte nepotrebnu složenost fokusirajući se na jednostavnost u kodiranju i dizajnu sistema.

Primer: U softverskom dizajnu koristite jednostavne i dobro poznate algoritme za sortiranje poput QuickSort ili MergeSort umesto da kreirate složenije rešenja.

 • Pareto Princip (80/20 Pravilo)

Princip: Otprilike 80% efekata dolazi od 20% uzroka.

Primena: Fokusirajte se na ključne delove koda koji donose najznačajnije rezultate, smanjujući napore na manje uticajnim komponentama.

Primer: U optimizaciji performansi aplikacije, 80% vremena izvršavanja može dolaziti od 20% linija koda. Identifikujte i optimizujte te kritične linije kako biste postigli najveći uticaj.

 • Lehmanovi zakoni evolucije softvera

Princip: Veliki, složeni sistemi će biti u konstantnom stanju evolucije.

Primena: Pojednostavite refaktorisanje i iterativno poboljšanje sistema, osiguravajući da ostanu upravljivi i održivi.

Primer: Redovna ažuriranja i refaktorisanje koda aplikacije osiguravaju da ostane efikasna i skalabilna kako raste.

 • Princip modularnosti

Princip: Razbijanje sistema na manje, upravljive module.

Primena: Dizajnirajte softverske sisteme na način da su sastavljeni od diskretnih, zamenjivih modula koji su lakši za razumevanje i upravljanje.

Primer: Dizajnirajte softver sa modularnom arhitekturom, gde su različite funkcionalnosti implementirane kao nezavisne komponente koje mogu biti razvijane i testirane odvojeno.

 • Podeli i osvaj

Princip: Razbijte problem na manje, upravljive delove, rešavajte svaki deo pojedinačno, a zatim kombinujte rešenja.

Primena: Koristite ovu strategiju u razvoju algoritama, upravljanju projektima i rešavanju problema da pojednostavite složene zadatke.

Primer: Softverski projekat je podeljen na manje zadatke, kao što su dizajn korisničkog interfejsa, postavljanje baze podataka i backend logika, svaki deo nezavisno obrađuju različiti timovi.

 • YAGNI (Neće ti trebati)

Princip: Ne dodaj funkcionalnost dok nije neophodna.

Primena: Izbegavajte dodavanje funkcija ili komponenti koje trenutno nisu potrebne, što pomaže u održavanju jednostavnosti i smanjenju prekomernog dizajna.

Primer: Fokusirajte se na isporuku osnovne funkcionalnosti prvo u razvoju softvera, izbegavajući dodavanje nepotrebnih složenih funkcija.

 • DRY (Ne ponavljaj se)

Princip: Svaki deo znanja mora imati jedinstvenu, nedvosmislenu, autoritativnu reprezentaciju unutar sistema.

Primena: Pojednostavite smanjujući dupliciranje, osiguravajući da je svaki koncept izražen jednom, izbegavajući redundanciju i potencijalne nesaglasnosti.

Primer: Kreirajte jedinstvenu funkciju za validaciju logike u programiranju, koja se može ponovo koristiti gde god je potrebno umesto da se piše više puta.

 • Princip jedinstvene odgovornosti

Princip: Klasa ili modul treba imati samo jedan razlog za promenu, što znači da treba imati samo jedan posao ili odgovornost.

Primena: Koristite ovaj princip u dizajnu softvera da kreirate koherentnije i održivije sisteme osiguravajući da svaki deo sistema ima jasnu i fokusiranu svrhu.

Primer: U objektno orijentisanom programiranju, odvojene klase treba da upravljaju različitim odgovornostima, kao što su rukovanje podacima o kupcima i procesiranje plaćanja.

 • Princip najmanjeg iznenađenja

Princip: Sistemi treba da se ponašaju na način koji najmanje iznenađuje korisnika.

Primena: Dizajnirajte interfejse i sisteme koji su intuitivni i predvidljivi, smanjujući krivulju učenja i mogućnost grešaka.

Primer: Dugme za čuvanje u korisničkom interfejsu treba uvek da sačuva dokument kako bi se izbeglo iznenađenje i konfuzija korisnika.

 • Zakon Demetre (Princip najmanjeg znanja)

Princip: Svaka jedinica treba imati ograničeno znanje o drugim jedinicama: samo jedinice "blisko" povezane sa trenutnom jedinicom.

Primena: Potičite labavo povezivanje između komponenti kako biste pojednostavili arhitekturu sistema i poboljšali održivost.

Primer: Klasa koja upravlja korisničkim profilima u softverskom razvoju treba da komunicira samo sa bazom podataka koja je direktno povezana sa podacima korisnika.

 • Redukcionizam

Princip: Razumeti složen sistem proučavanjem njegovih manjih, jednostavnijih komponenti.

Primena: Razbijte sisteme ili probleme na njihove osnovne elemente kako biste bolje razumeli i upravljali složenošću.

Primer: Analiziranje pojedinačnih funkcija i modula u softveru kako biste identifikovali uzroke bugova ili problema sa performansama.

 • Minimalizam

Princip: Fokusirajte se na suštinu uklanjanjem svih nebitnih elemenata.

Primena: U dizajnu, programiranju i životnom stilu, minimalizam pomaže u održavanju fokusa i jasnoće uklanjanjem nepotrebnog.

Primer: Korišćenje čistog, nepreglednog rasporeda u kodiranju, sa samo osnovnim elementima, kao što su jasne varijable i jednostavne funkcije, poboljšava održivost koda.

 • Princip entropije

Princip: Sistemi prirodno napreduju ka haosu; uvedite strukturu da biste to suzbili.

Primena: Redovno reorganizujte i refaktorišite sisteme kako biste održali red i jednostavnost.

Primer: Redovno refaktorisanje koda u softverskom projektu kako bi se uklonile redundantne funkcije i optimizovala performansa.

 • Pragmatizam

Princip: Fokusirajte se na praktične pristupe koji funkcionišu u stvarnom svetu, umesto da se zamarate idealističkim teorijama.

Primena: Birajte rešenja na osnovu njihove praktičnosti i efikasnosti umesto teorijske čistoće.

Primer: Prilagodite prakse upravljanja projektima koje najbolje funkcionišu za specifičan projekat i dinamiku tima umesto da striktno sledite metodologiju koja ne odgovara.

Inspirisano: LINK

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272
 
     
z