Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Solarna energetika i održivi razvoj

Solarna energetika i održivi razvoj

Ekološke zanimacije

Ekološke zanimacije

Ko u Srbiji može da upravlja otpadom i spisak 104 operatera koji su dobili dozvole

Pregleda (30 dana / ukupno): 102 / 18153

 

104 фирме управља отпадом у Србији

СПИСАК ОПЕРАТЕРА КОЈИ СУ ДОБИЛИ ДОЗВОЛУ

1. "S.E. TRADE" Београд – Дозвола за сакупљање, складиштење и третман отпада од електричних и електронских производа Бр. 19-00-00620/2009-02

2. "БРЗАН ПЛАСТ" – Дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада (ПВЦ амбалажа, ПЕ, ПЕТ и ПП амбалажу). Бр. 19-00-00857/2009-02

3. "ЕКО - СЕРВИС" Београд – Дозвола за сакупљање И транспорт отпадног полиетилена, ПЕТ-а, поливинилхлорида и папира Бр. 19-00-00090/2010-02

4. "RIBBON - CMS" Београд – Дозвола за складиштење и третман отпадних ласер тонер касета инк-јет кетриџа и рибона и сакупљање и транспорт. Бр. 19-00-00892/2009-02

5. "БОЖИЋ И СИНОВИ" Панчево – Дозвола за третман отпадних флуросцентних цеви који садрже живу и осталих уређаја за осветљење у мобилном постројењу. Бр. 19-00-00038/2009-02

6. "БОЖИЋ И СИНОВИ" Панчево – Дозвола за сакупљање и транспорт отпадних флуросцентних цеви који садрже живу и осталих уређаја за осветљење, отпада од електричних и електронских производа и осталог опасног и неопасног отпада. Бр. 19-00-00039/2010-02

7. "ЈУГО-ИМПЕКС" Ниш - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадака и остатка од: бакра и легура од бакра, алуминијума, оловних каблова и мешани електрични отпад. Бр. 19-00-00685/2009-02

8. "АРАБЕСА" Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт отпадног папира. Бр. 19-00-00073/2010-02

9. "ЕКО МЕТАЛ" Врдник - Дозвола за сакупљање И транспорт неопасног (отпадна пластика, муљеви од третмана отпадних вода…) и опасног ( органски халогеновани растварачи, течност за прање и матичне течности…) и електричног и електронског отпада и фотохемикалија Бр. 19-00-00192/2010-02

10. "АТОМ ПАПИР" д.о.о Панчево - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадне истрошене тонер касете. Бр. 19-00-00139/2010-02

11. "GREENTECH" Нови Сад - Дозвола за сакупљање и транспорт отпадног полиетилена И ПЕТ-а Бр. 19-00-00123/2010-02

12. "PORR-WERNER&WEBER" Лесковац - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпади од ископавања минерала за црну и обојену металургију, прашњави и прашкасти отпад, отпадни шљунак…). Бр. 19-00-00772/2009-02

13. "ЛИВПРОДУКТ" Србобран - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадака и остатка од челика и гвожђа, од бакра и легура бакра, од алуминијума и мешане пластике. Бр. 19-00-00301/2010-02

14. ЗТР "ЛАЛБА" Београд - Дозвола за сакупљање неопасног отпада – текстилног отпада.

Бр. 19-00-00668/2009-02

15. "VERMONNS" Нови Сад - Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада – отпадних уља. Бр. 19-00-00323/2010-02

16. "ИНОС ПАПИР СЕРВИС" Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт отпадног папира. Бр. 19-00-00094/2010-02

17. "N&V TRANSLOGISTIC" Челарево - Дозвола за транспорт неопасног отпада. Бр 19-00-00213/2010-02

18. "GLASS REC" Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт отпадног стакла. Бр 19-00-00091/2010-02

19. "ДЕНИПЕТ" Мерошина - Дозвола за сакупљање и транспорт отпадног папира, отпадне алуминијумске конзерве отпадака чврсте пластике. Бр. 19-00-00330/2010-02

20. ОЗТР "МАБЕР" Панцево -Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног (смесе масти и уља, јестива уља и масти) и опасног ( муљеви и отпади који садрзе нафту, отпад од рафинерије нафте, киселобазни муљеви…). Бр. 19-00-00593/2009-02

21. "ECOTEQ" Београд -Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпаци и остаци од гвожђа и челика, отпаци и остаци од бакра и легура бакра…Бр 19-00-00717/2009-02

22. "АРУМ ДЕЧ" Деч -Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада- отпадног коришћеног јестивог уља Бр. 19-00-00013/2010-02

23. "Прва Искра Барич" а.д. Барич -Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада ( отпадно коришћено јестиво уље) Бр 19-00-00390/2010-02

24. "S.E. TRADE" Београд -Дозвола за транспорт неопасног отпада (одбачена електронска и електрична опрема, ферозени и обојени метал, пластика, алуминијум) и опасног (отпадни тонер за штампање, компоненте које садрзе живу, ПЦБ, стакло. ). Бр. 19-00-00403/2010-02

25. КОНЦЕРН "ФАРМАКОМ М.Б." Шабац - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада (батерије и акумулатори, алкалне батерије, олово…) и опасног (оловне батерије,

акумулатори, каблови, сумпораста киселина, моторна уља ). Бр. 19-00-00435/2010-02

26. "АРБО ТРАНСПОРТ" Челарево - Дозвола за транспорт неопасног отпада. Бр. 19-00-00215/2010-02

27. "АРЕНА ТРАНСПОРТ МЛАДЕН ВУЛЕТА" Челарево - Дозвола за транспорт неопасног отпада Бр. 19-00-00216

28. "Драпил КО" Челарево -Дозвола за транспорт неопасног отпада. Бр. 19-00-00214/2010-02

29. "РАМОНА" Каћ - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – пластика Бр 19-00-00078/2010-02

30. "СОНИК ТРАНСПОРТ" Челарево -Дозвола за транспорт неопасног отпада. Бр. 19-00-00217/2010-02

31. "ПАПИР СЕРВИС ФХБ" Београд (Умка) - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада. Бр. 19-00-00068/2010-02

32. "ПЕЈКОМ" Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног (гумени отпад из производње и отпадна пластична амбалажа). Бр. 19-00-00425/2010-02

33. "БЕОТОК" Панчево - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада Бр. 19-00-00309/2010-02

34. "БИОПРИМАТ" Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – коришћена биљна уља и масти Бр. 19-00-00607/2010-02

35. "DONNA TEAM" Нови Београд - Дозвола за транспорт опасног отпада (машинске емулзије и раствори; раствори развијача и активатори на бази воде. Бр. 19-00-00290/2010-02

36. "ПАПИР - КОМ" д.о.о. Чачак - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – папир и картон и отпадна фолија Бр. 19-00-00396/2010-02

37. "ТЕХНОПАПИР" Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт отпада – отпадни папир Бр. 19-00-00434/2010-02

38. "ХЕМИГУМ " д.о.о. Горњи Милановац - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада и складиштење и третман неопасног отпада Бр. 19-00-00341/2010-02

39. "КЕМИШ" д.о.о. Ваљево - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада Бр. 19-00-00177/2010-02

40. КОНЦЕРН "ФАРМАКОМ М.Б." – ФАБРИКА АКУМУЛАТОРА СОМБОР АД, Шабац - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада Бр. 19-00-00625/2009-02

41. "БИОПЛАСТ" д.о.о. Бачки Петровац - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – пластична амбалажа, пластика и гума Бр. 19-00-00291/2010-02

42. "НИВЕС" д.о.о. Ниш - Дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада – отпадна пластика Бр. 19-00-00112/2009-02

43. "PNEUTECH" д.о.о. Врбас - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадне пнеуматске гуме Бр. 19-00-00449/2010-02

44. "ECOREC" д.о.о. Поповац - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада - отпадне пнеуматске гуме Бр. 19-00-00766/2009-02

45. "PERIHARD INZENJERING" д.о.о. Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада ( нпр. Отпадне истрошене тонер касете, одбачена електр.и електрична опрема, отпадни папир, крпе итд.) Бр. 19-00-00320/2010-02

46. "БЛУБИС" д.о.о. Нови Београд - Дозвола за транспорт неопасног отпада ( отпаци и остаци од алуминијума, месинга, бакра, гвожђа итд.) Бр. 19-00-00245/2010-02

47. "ИМЕТАК" д.о.о. Смедерево - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада ( отпадна пластика, грађевински отпад и отпад од рушења, отпадни папир и картон, отпаци и остаци од стакла итд.) Бр. 19-00-00424/2010-02

48. "ЕКОСЕКУНД" д.о.о. Крњача - Дозвола за складиштење и третман отпадних уља, емулзија и зауљених вода ( опасног отпада ) и сакупљање опасног отпада Бр. 19-00-00328/2010-02

49. "CHEMOL" д.о.о. Врчин - Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада – отпадна уља која нису погодна за првобитну намену Бр. 19-00-00417/2010-02

50. "МОДЕКОЛО" д.о.о. Нови Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада – отпадни муљеви од нафте и нафтних деривата Бр. 19-00-00406/2010-02

51. "GREEN IDEA" д.о.о. Лозница - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – папирна и картонска амбалажа, пластична, метална амбалажа, обојени метали и пластика… Бр. 19-00-00389/2010-02

52. "Инвестфарм - Импекс" Београд - Дозвола за складиштење фармацеутског отпада и сакупљање и транспорт фармацеутског отпада – оштри инструменти, хемикалије са истеклим роком, лекови, инфузије, итд. Рб. 19-00-00172/2010-02

53. "ECORECYCLING" д.о.о. Нови Сад - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадне истрошене пнеуматске гуме Бр. 19-00-00547/2010-02

54. "ЈУГО-ИМПЕКС Е.Е.Р" д.о.о. Ниш - Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада – отпади од елелктричне и електронске опреме, мешани електронски отпад који садржи опасне компоненте Бр. 19-00-00459/2010-02

55. "ЈУГО – ИМПЕКС " д.о.о. Ниш - Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада – отпадна боја и лак, раствори развијача и активатора, раствори средстава за фиксирање, отпадна хидраулична и моторна уља итд. Бр. 19-00-460/2010-02

56. "GP AUTO-SHOP" д.о.о. Лазаревац - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадне истрошене пнеуматске гуме Бр. 19-00-00518/2010-02

57. "ИНОС-НАПРЕДАК " a.д. Шабац - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпаци и остаци од гвожђа и челика, бакра и легура, алуминијума, пластике итд.

Бр. 19-00-00415/2010-02

58. "КОНЦЕРН "ФАРМАКОМ М.Б." Шабац, АД ЗАЈАЧА ЛОЗНИЦА – ОГРАНАК РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР ЗАЈАЧА -Дозвола за складиштење и третман отпадних оловних акумулатора, отпадне сумпорне киселине, отпадне пластике и складиштење комадног меког

олова Бр. 19-00-00272/2010-02

59. "МЕТАЛПРОМ" д.о.о. Ваљево - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – шљаке из примарне и секударне производње, прашине и честице

60. "ОПТИМА ФОРМА" д.о.о. Трстеник - Дозвола за складиштење и третман отпадних уља и сакупљање и транспорт наведеног отпада Бр. 19-00-196/2010-02

61."PORR-WERNER&WEBER - Јагодина" д.о.о. Јагодина - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпади од ископавања минерала за црну и обојену металургију, прашњави и прашкасти отпад, отпадни шљунак…). Бр. 19-00-00702/2009-02

62."I&D COM" д.о.о. Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – истрошене тонер касете од ласерских штампача Бр. 19-00-00458/2010-02

63."RATEX COMERCE" д.о.о. Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпаци и остаци од: бакра и легура бакра, алуминијума, гвожђа и челика, папира и картона Бр. 19-00-00549/2010-02

64."МЕТАЛИК - СМЕДЕРЕВО" д.о.о. из Осипаонице, Смедерево-Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпаци и остаци од: бакра и легура бакра, алуминијума, гвожђа и челика, отпадни цинк Бр. 19-00-00350/2010-02

65. Ц.П "ТЕРМОПРОДУКТ" Барајево, - Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада – отпадни муљ од чишћења резервоара мазута Бр. 19-00-00587/2010-02

66. "МАКСИ - КО" д.о.о. Алексинац- Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадна кора и плута, пиљевине, иверје, струготине, медијапан и фурнир који садрже опасне супстанце, отпади од прерађених текстилних влакана итд. Бр. 19-00-00532/2010-02

67. "036 МЕТАЛИ" д.о.о. Краљево- Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпаци и остаци од: бакра и легура бакра, алуминијума, гвожђа и легура гвожђа Бр. 19-00-00229/2010-02

68. "СТРАТО ПЛУС" д.о.о. Бор- Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – бакар, бронза, месинг Бр. 19-00-00376/2010-02

69. "МНГ Пластик-Гогић" д.о.о. Инђија- Дозвола за сакупљање и транспорт отпада – отпаци и остаци пластике Бр. 19-00-00292/2010-02

70. "ИНОС - СИНМА" а.д. Севојно - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада - отпади из термичке обраде алуминијума, папирна и картонска амбалажа, пластична амбалажа, потрошне гуме итд. Бр. 19-00-00545/2010-02

71. "ЈУГОКОМЕРЦ " д.о.о. Бујановац - Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада – отпадни истрошени оловни акумулатори Br. 19-00-00517/2010-02

72. "CAMARO METALL NS " д.о.о. Нови Сад - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадно гвожђе и легуре гвожђа, отпадни бакар и легуре бакра и отпадни алуминијум и легуре алуминијума Br. 19-00-00513/2010-02

73. "EZO grupa " д.о.о. Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада – отпадна пластика, муљеви, отпадна боја и муљ итд. И опасан - отпадни битумен, отпади од производње, муљеви од третмана отпадних вода, отпадна боја и лак и др. Br. 19-00-00514/2010-02

74. "ОЛЕКС " д.о.о. Ужице - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада – отпадна пластика, отпадни тонер, фотографски филм и папир, камере без батерија, дрвена и метална амбалажа и др. И опасан – отпадни тонер за штампање, синтетичка машинса уља која садрже ПЦБ, компоненте које садрже живу итд. Br. 19-00-00577/2010-02

75. "EUREKA GROUP " д.о.о. Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада – отпадна пластика, муљеви, отпадна боја и лак итд. И опасан - органски халогеновани растварачи, муљеви, водене суспензије и др. Br. 19-00-00531/2010-02

76. "ШУМАДИЈА СИРОВИНЕ " д.о.о. Крагујевац - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – метали који садрже гвожђе (отпад од прохрома, отпад од бакра и гвожђа) и обојени метали (отпад од алуминијума и месинга) Br. 19-00-00222/2010-02

77. "БИОДИЗЕЛ СО " д.о.о. Болеч - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадна јестива уља Br. 19-00-00494/2010-02

78. "Eko-logistica " д.о.о. Нови Сад - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада – отпадни тонер за штампање, пластична,метална амбалажа, обојени метали итд. И опасан - раствори развијачаи активатора на бази воде, раствори средстава за фиксирање, фотохемикалије Br. 19-00-00606/2010-02

79. "ECOTEQ " д.о.о. Београд - Дозвола за складиштење и третман неопасног отпада –отпаци и остаци од гвожђа и челика, од бакра и легура бакра и од алуминијума Br. 19-00-00718/2010-02

80. "ИСОДИМ " д.о.о. Београд - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада – јестива уља и масти. И опасан - муљеви и отпади, мрље истекле нафте, зауљена вода, хлороване емулзије итд. Br. 19-00-00617/2010-02

81. "Српска фабрика за рециклажу " а.д. из Грејача, Алексинац - Дозвола за складиштење и третман отпадног стакла и секударних сировина и сакупљање и транспорт наведеног отпада Br. 19-00-00240/2010-02

82. "МИТРОВИЋ И ДР. ПРОМЕТ " ортачко друштво, Осипаоница - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадни порцелан, отпадна керамика, отп.каблови, отпаци и остаци од гвожђа и челика, бакра, отпадни цинк итд. Br. 19-00-00613/2010-02

83. "ЕУРОФОИЛ " д.о.о. Бор - Дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада – отпадна пластика - ПЕТ Br. 19-00-00470/2010-02

84. "РАЈЧЕТОВ " д.о.о. Осипаоница - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпади од челика и гвожђа, од алуминијума, бакра и легура бакра, бакарни каблови. Br. 19-00-00467/2010-02

85. "MEDICAL WASTE DISPOSAL " д.о.о. Зрењанин - Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада – отпади из породилишта, дијагностике, третмана или превенције болести људи, животиња. Br. 19-00-00286/2010-02

86. "METAL INDUSTRY " д.о.о. Kрагујевац - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадна кора и плута, пиљевине, иверје, струготине, дрво, струготине из челичане, прашине и честице ферометала, обрада пластике, дрвена, метална амбалажа итд. Br. 19-00-00596/2010-02

87. "Феропромет " Export – Import, Д.О.О. Краљево - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – обојени метал, бакар, бронза, месинг, каблови, потрошне гуме, картон, текстил итд. Br. 19-00-00615/2010-02

88. "КУЗМАН " д.о.о. Сокобања - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – струготине, отпаци алуминијума, чврсте честице и прашина, алуминијуми, олово, обојени метали, метали, гвожђе и челик итд. Br. 19-00-00572/2010-02

89. "ECOCETAS " д.о.о. Трговиште - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – струготине, отпаци алуминијума, чврсте честице и прашина, обојени метали, алуминијуми, олово. Br. 19-00-00511/2010-02

90. "О.Д. АУТО МИРКО 2 ЛАЗИЋ СРЂАН И ДР " Прокупље - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадне коришћене пнеуматске гуме Br. 19-00-00565/2010-02

91. "АСТЕР ЦОП " д.о.о. Старчево - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада – неопасан (метали, метална амбалажа, бакар, бронза, алуминијум, цинк итд.) и опасан ( остала моторна уља, уља за мењаче, за подмазивање, муљеви из сепаратора, мешавине отпада из коморе за отпад итд.) Br. 19-00-00641/2010-02

92. "STEELLMPEX " д.о.о. Бачка Паланка - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – струготине и обрдада ферометала, ферозни метали, гвожђе и челик, метали, метали који садрже гвожђе Br. 19-00-00576/2010-02

93. "Инос-Балкан " д.о.о. Ваљево - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – стара возила која не садрже ни течности, ни други опасан отпад, ферозни метали, гвожђе и челик, метали, метали који садрже гвожђе, алуминијум Br. 19-00-00654/2010-02

94. "ЈУГОПАН " д.о.о. Нови Сад - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – бакар, бронза, месинг, алуминијум, гвожђе и челик, метали... Br. 19-00-00578/2010-02

95. "ФЕРОСИРОВИНА " д.о.о. Осипаоница - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпаци и остаци од бакра и легура бакра, отпадни алуминијум, дрво итд. Br. 19-00-00359/2010-02

96. "АНДРА-КОМЕРЦ " д.о.о. Ужице - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада – Неопасан (обојени метали, отпаци и остаци од олова) и опасан (истрошени оловни акумулатори) Br. 19-00-00562/2010-02

97. "МЕТАЛИК ЦО " д.о.о. Шабац - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпад од гвожђа, од алуминијума, отпадни цинк, отп.истрошене пнеуматске гуме итд.Br. 19-00-00607/2010-02

98. "RECAN " д.о.о. Бачка Паланка - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпадне лименке Br. 19-00-00555/2010-02

99. "YU MONBAT " д.о.о. Јагодина - Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада – оловне батерије Br. 19-00-00318/2010-02

100. "YUCRON" д.о.о. Ниш - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – оловне батерије Br. 19-00-00660/2010-02

101. "INTERCORD " д.о.о. Суботица - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада – пластична амбалажа, пластика и гума, пластика Br. 19-00-00647/2010-02

102. "PAN-STIL " д.о.о. Бачка Паланка - Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног отпада – отпаци бакра и легуре бакра, отпад од алуминијума, отпаци од челика Br. 19-00-00564/2010-02

103. "Денипет " д.о.о. Мерошина - Дозвола за складиштење и третман неопасног отпада – отпадна пластика ( полиетилен, полипропилен и ПЕТ) Br. 19-00-00539/2010-02

104. "Ева " Кладово - Дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног отпада – отпадна пластика, отпадни папир Br. 19-00-00256/2010-02

ИЗВОР: ЛИНК.

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Komentari

• sekundarne sirovine
"Eko stil ABV" d.o.o. je licencirana firma za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije. Prilikom preuzimanja otpada izdaje dokument o kretanju otpada i potvrdu o preuzetim količinama. www.ekostilabv.rs

• м.д.
moram da Vam kazem da od ove 104 firme samo njih trinaest ima kompletnu dozvolu za upravljanje otpadom. Naime inspektori za ZZS dozvoljavaju kretanje otpada samo onim firmama koje imaju dozvolu i za tretman. pozdrav

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272