Mac OS X tehnologije - Apple Filing Protocol

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Google plus
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Pregleda (30 dana / ukupno): 9 / 1060

Apple Filing Protocol (AFP) je sloj 6 (prezrentacioni sloj) mrežni protokol koji nudi fajl servise za Mac OS X i Classic Mac OS. U Mac OS X-u, AFP je jedan od nekoliko fajl servisa koji su podržani uključujući Server Message Block (SMB), Network File System (NFS), File Transfer Protocol (FTP), i WebDAV. On trenutno podržava Unicode imena fajlova, POSIX i listu dozvola za kontrolu pristupa, UNIX kvote, forkove resursa, imenovane proširene atribute, i napredno zaključavanje fajlova. U Mac OS 9 i ranijim, AFP je bio primarni protokol za fajl servise.

Kompatibilnost

AFP verzija 3.0 i novije se ekskluzivno oslanjaju na TCP/IP (port 548 ili 427) za uspostavljanje komunikacije i podržava AppleTalk samo kao protokol za otkrivanje servisa. AFP 2.x familija podržava i TCP/IP i AppleTalk za komunikaciju i otkrivanje servisa. Mnoge AFP implementacije drugih proizvođača koriste AFP 2.x, podržavajući na taj način AppleTalk kao metod konekcije. Ranije verzije se ekskluzivno oslanjaju na AppleTalk. Iz tog razloga, starija literatura naziva AFP "AppleTalk Filing Protocol". Druga literatura možda naziva AFP "AppleShare," a to je ime Mac OS 9 (i ranijih) AFP klijenata.

Druge stvari koje treba da znate u vezi kompatibilnosti:

  • Mac OS X v10.4 i novije eliminišu podršku za AFP servere koji se oslanjaju isključivo na AppleTalk za komunikaciju.
  • Računari koji koriste Classic Mac OS mogu da se konektuju na AFP 3.x servere, sa određenim ograničenjima. Na primer, maksimalna veličina fajla u Mac OS 8 je 2 gibabajta. Tipično, za Mac OS 9.1 ili novije se preporučuje za konekcije ka AFP 3.x serverima; za verzije Classic Mac OS-a koje prethode 9.1, instalacija AppleShare klijenta 3.8.8 je neophodna.
  • AFP 3.0 i noviji su neophodni za mrežne home direktorijume, pošto Mac OS X zahteva POSIX dozvole na korisničkom home direktorijumu. Pojedinačna prijava sa upotrebom Kerberosa zahteva AFP 3.1.

Istorijat

Promene napravljene u AFP-u od verzije 3.0 predstavljaju velike napretke u protokolu, unoseći novine koje su dizajnirane specijalno za Mac OS X klijente.

Međutim, kao i AppleShare klijent u Classic Mac OS-u, AFP klijent u Mac OS X-u nastavlja da podržava kodove slova i kreatora, zajedno sa ekstenzijama fajlova.

AFP 3.0 je predstavljen u Mac OS X Server-u 10.0.3, i korišten je sve do Mac OS X Server-a 10.1.5. To je bila prva verzija koja je koristila model dozvola u stilu UNIX POSIX  i Unicode UTF-8 kodiranje fajlova. Verzija 3.0 je podržavala maksimalnu tačku deljenja i veličinu fajla od dva tebibajta, maksimalnu veličinu fajla i volumena za Mac OS X sve do verzije 10.2. (Imajte u vidu da se maksimalna veličina fajla promenila od verzije 2.2, kao što je dole opisano). Pre AFP 3.0, maksimalna dužina imena fajla poslatog preko AFP-a je mogla da bude 31 karekter.

AFP 3.1 je predstavljen u Mac OS X Server verziji 10.2. Značajne promene su uključivale podršku za Kerberos autentifikaciju, automatsko rekonektovanje klijenta, NFS deljenje, i bezbednu AFP konekciju preko Secure Shell (SSH). Maksimalna tačka deljenja i veličina fajla je porasla na osam tebibajta sa Mac OS X Server-om 10.2, a onda na 16 tebibajta sa Mac OS X Server-om 10.3.

AFP 3.2 dodaje podršku za Access Control Liste i proširene atribute u Mac OS X Server-u 10.4. Maksimalna veličina tačke deljenje je najmanje 16 tebibajta, mada Apple nije publikovao dokument o ograničenjima za Mac OS X Server 10.4.

Rane implementacije AFP serverskog softvera su bile dostupne u Mac OS-u počev od verzije 7.0, u AppleShare i AppleShare IP, i u ranom "1.x" izdanju Mac OS X Server-a. U klijentskom operativnom sistemu, AFP se zvao "Personal File Sharing", i podržavao je do deset simultanih konekcija. Ove AFP implementacije su se oslanjale na verziju 1.x ili 2.x protokola. AppleShare IP 5.x, 6.x, i "1.x" izdanje Mac OS X Server-a su predstavili AFP verziju 2.2. Ovoje bila prva verzija koja je ponudila transportne konekcije koristeći TCP/IP kao i AppleTalk. Takođe je povećana maksimalna tačka deljenja sa četiri gigabajta na dva tebibajta, iako je maksimalna veličina fajla koji može da se skladišti ostala dva gigabajta zahvaljujući ograničenjmia u Classic Mac OS-u.

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar