Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Ruski rečnik

Ruski rečnik

Veliki pravni rečnik englesko-srpski - 100.000 terminoloških jedinica

Veliki pravni rečnik englesko-srpski - 100.000 terminoloških jedinica

Nekoliko reči za danas

ActiveX kontrole

Kontrole koje se zasnivaju na ActiveX tehnologijama. Svaka ActiveX kontrola je karakteristična po tome što je web čitač (browser) može automatski preuzeti sa Interneta i pokrenuti njeno izvršavanje. ActiveX ne predstavlja zaseban programski jezik, već skup pravila o načinima razmene informacija me|u različitim aplikacijama. Stoga programeri mogu ActiveX kontrole kreirati pomoću najrazličitijih programskih jezika, kao što su C, C++, Visual Basic, ili Java.

ActiveX kontrola je slična nekom Java apletu. Međutim, za razliku od Java apleta, ActiveX kontrole imaju nesmetan pristup Windows operativnom sistemu. To im daje znatno veću snagu u odnosu na Java aplete, ali ta snaga istovremeno nosi i određene rizike od oštećenja softvera i podataka koji se čuvaju na datom računaru. U cilju smanjenja ovog rizika, kompanija Microsoft je razvila specijalan metod registracije, pomoću kojeg web čitači mogu vršiti identifikaciju i proveru autentičnosti svake ActiveX kontrole pre nego što pristupe njenom preuzimanju sa mreže. Sledeće po čemu se Java apleti i ActiveX kontrole međusobno razlikuju, jeste činjenica da se Java apleti mogu kreirati tako da se nesmetano izvršavaju na svim platformama, dok je upotreba ActiveX kontrola trenutno ograničena samo na Windows okruženja.

U bliskoj vezi sa ActiveX kontrolama je i takozvani jezik za skriptovanje (scripting language) pod nazivom VBScript, koji web programerima omogućava umetanje (embedding) interaktivnih elemenata u HTML kôd.
veličina fajla na disku (size on disk).

Fajlovi se na disku skladište u takozvanim klasterima (clusters), odnosno grupisanim sektorima hard diska. Stoga se veličina fajla na disku (size on disk) odnosi na ukupan broj klastera koji taj fajl zauzima, za razliku od prave veličine fajla (file size), koja se izražava u bajtovima. Kod FAT32 fajl sistema, najmanja veličina klastera iznosi 1, tako da, čak i ako je za smeštaj nekog fajla potreban samo mali deo jednog klastera, njegova veličina na disku će biti prikazana tako kao da je za njegov smeštaj upotrebljen čitav klaster. Upravo iz tog razloga, kada u operativnom sistemu Windows otvorite jezičak sa svojstima (Properties) nekog fajla, iz njega ćete saznati da je veličina tog fajla obično nešto veća od realne veličine tog fajla (ukupnog broja bajtova od kojih se on sastoji).

Python

Interpreterski, objektno-orijentisan programski jezik, koji je razvio čovek po imenu Guido van Rossum. Ime je dobio po jednoj od Rossum-ovih omiljenih televizijskih serija, Monty Python's Flying Circus (Leteći cirkus Monti Pajtona). Python je veoma “portabilan” (prenosiv) programski jezik, prvenstveno zbog toga što su odgovarajući interpreteri dostupni za većinu postojećih operativnih sistema i računarskih platformi. Mada je Python zaštićen autorskim pravima, njegov izvorni kôd je otvoren za javnost (drugim rečima, on spada u kategoriju “open source” softvera). Ipak, za razliku od GNU softvera, omogućena je njegova komercijalna preprodaja.

Wi-Fi

Wi-Fi je skraćenica od wireless fidelity (doslovno, “bežična vernost (originalu)”), a prvobitno je korišćena za označavanje svih tipova mreža zasnovanih na 802.11 standardu, bilo da se radi o 802.11b, 802.11a, dvopojasnim (dual-band) mrežama, itd. Termin je po prvi put upotrebljen od strane udruženja Wi-Fi Alliance.

Svaki uređaj koji je zvanično tesiran i odobren kao “Wi-Fi sertifikovan” (zaštićena robna marka) od strane Wi-Fi Alliance udruženja, interoperabilan je, to jest, može nesmetano funkcionisati u kombinaciji sa svim ostalim Wi-Fi uređajima, nezavisno od toga da li su oni proizvedeni od strane jednog istog, ili potpuno različitih proizvo|ača. Korisnik nekog “Wi-Fi sertifikovanog” ure|aja može upotrebiti bilo koju marku pristupne tačke (access point), u kombinaciji sa bilo kojom markom i modelom klijentskog hardvera, pod uslovom da je ovaj tako|e sertifikovan. U praksi je, međutim, tipično da svi Wi-Fi uređaji koji koriste istu radio frekvenciju (na primer, 2.4GHz za 802.11b ili 11g, 5GHz za 802.11a) mogu nesmetano komunicirati među sobom, čak i ako neki od njih nisu “Wi-Fi sertifikovani.”

Prvobitno je termin “Wi-Fi” korišćen isključivo za ure|aje koji rade na frekvenciji od 2.4 GHz i uskla|eni su sa 802.11b standardom, baš kao što je termin “Ethernet” u početku korišćen kao sinonim samo za IEEE 802.3 standard. Naknadno je Wi-Fi Alliance udruženje proširilo opšte značenje ovog termina, u pokušaju da eliminiše zbrku koja je nastala oko interoperabilnosti bežičnih LAN mreža.

Serial ATA

Ovaj termin, koji se u svakodnevnom govoru često skraćuje na SATA ili S-ATA, označava viši stepen u ravoju Parallel ATA interfejsa, namenjenog priključivanju uređaja za skladištenje podataka. Serial ATA predstavlja serijsku vezu – kabal koji se sastoji od minimum četiri provodnika – i omogućava međusobno povezivanje takozvanih uređaja masovne memorije. Najmanja brzina prenosa podataka preko Serial ATA kabla iznosi 150 MBps. Jedna od glavnih prednosti SATA interfejsa ogleda se u manjim dimenzijama serijskih kablova, što za posledicu ima znatno bolji protok vazduha za hlađenje unutar računara, kao i mogućnost upotebe manjih kućišta. Nasuprot tome, IDE kablovi koji se koriste u Parallel ATA sistemima znatno su širi i kabastiji. Pored toga, njihova maksimalna dužina iznosi svega 40 cm, za razliku od Serial ATA kablova koji mogu biti dugački do 1 metar.

Serial ATA interfejs omogućava priključivanje svih tipova ATA i ATAPI uređaja.

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272