Vesti – Rečnici

 

Ukupno 60 – Strana 2 od 3

 

21. REČNIK: computeracy

Izraz koji označava pismenost u kompjuterskom svetu, mogućnost da čitate i pišete koristeći računar.

 

22. REČNIK: conditional access

Skraćeno CA, a u prevodu ograničen pristup, u terminologiji digitalne televizije ovaj izraz se koristi da opiše sistem koji dozvoljava korisnicima samo one servise za koje su se pretplatili.

 

23. REčNIK: cytizenship

Žargonski izraz koji se koristi da opiše osećanje pripadnosti sajber-prostoru. Na primer, ovo to bi moglo označavati posedovanje nekog dobra u sajber-prostoru, recimo Internet domena.

 

24. REČNIK: data at rest

Ovaj termin se upotrebljava za opisivanje podataka koji su uskladišteni, ali isključuje podatke koji često „putuju” mrežom ili koji su prisutni (rezidentni) u privremenoj memoriji.

 

25. REČNIK: DBA

DBA je skraćenica od administrator baze podatka (database administrator).

 

26. REČNIK: DSR

DSRSkraćenica od Detailed Seller Ratings (detaljne ocene prodavca), na eBay-u DSR je deo sistema za povratne informacije koji omogućava kupcima da detaljno ocene prodavca na osnovu četiri aspekta nagodbe.  Ove četiri oblasti su moguće za komentarisanje i ocenjivanje:

 

27. REČNIK: Duotone

Duotone  – u štamparskom rečniku duoton je polutonska slika koje je odštampana pomoću dve štamparske boje.

 

28. REČNIK: e-mail bomb

Zlonameran čin u kome se ogroman broj e-mail poruka prosleđuje određenom sistemu ili ciljanom korisniku tog sistema.

 

29. REČNIK: enterprise search

Tip opsežnog sistema pretrage koji omogućava pretraživanje i struktuiranih i nestruktuiranih izvora podataka uz pomoć jedinstvenog upita. Ispunjava potrebe za skladištenjem, pronalaženjem i praćenjem digitalnih informacija svih vrsta.

 

30. REčNIK: FTP

FTP je skraćenica od engleske reči File Transfer Protocol, i u prevodu znači protokol za prenos fajlova (datoteka).

 

31. REČNIK: Google Docs and Spreadsheets

Google Docs & Spreadsheets je internet editor dokumenata. Korisnici mogu da otvaraju i menjaju dokumente (Word, OpenOffice, RTF, HTML ili tekst).

 

32. REčNIK: graphics file formats

Fajl format napravljen kako bi predstavljao grafičke slike.

 

33. REČNIK: insider, remote i targeted attack

insider attackIli napad iznutra je svaki zlonameran napad unutar korporacionog sistema ili mreže gde je napadač neko kome su poverena prava za pristup mreži, i takođe može da poseduje znanje o arhitekturi mreže.

 

34. REČNIK: jammer

(1) U terminologiji vezanoj za mobilne telefone, ometač (jammer) je uređaj koji blokira transmisije tako što stvara smetnje. On emituje signale u opsegu frekvencije koji koristi mobilni telefon, tako da u krugu dosega ometača korisnici mobilnih telefona gube signal.

 

35. REčNIK: Java Applet

Apleti su mali programi pisani Java jezikom koji se mogu ugnezditi u HTML stranicu i aktivirati veb čitačem.

 

36. REČNIK: Mandatory Access Control

Za početak, Access control ili kontrola pristupa je pojam koji se odnosi na mehanizme i smernice koji ograničavaju računarske resurse.

 

37. REČNIK: Motion detection

Motion detection – U video nadzoru, detekcija pokreta se odnosi, kao što ime kaže, na mogućnost sistema da prepozna pokrete. Ova detekcija se uglavnom ostvaruje softverski-baziranim algoritmom nadgledanja, koji kada primeti kretnju u video zapisu šalje određeni signal.

 

38. REčNIK: munging

mungingIzraz se odnosi na menjanje zapisa e-mail adrese objavljene na Internet stranici kako ne bi bila čitljiva za botove i skupljače koji pretražuju Internet stranice u potrazi za e-mail adresama, kako bi ih uključili u spam liste.

 

39. REČNIK: nanny cam

Tip standardnog ili bežičnog sistema za video nadzor namenjenog roditeljima koji žele da imaju kućni nadzor kako bi nadgledali svoje dadilje i njihovu interakciju sa decom.

 

40. REČNIK: network camera

Network camera – ili IP kamera, je mrežna kamera koje snima slike i šalje komprimovane verzije preko interneta.

 

Strane:
1 23