Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

 

Access

Alternativna učenja

Android

Animacija

Antropologija

Apple - MAC OS X

Arheologija

Arhitektura

Astrologija

Astronomija

Audio kursevi + knjige

Audio, Multimedia, Video

Autobiografija

AutoCad, ArchiCAD, SolidWorks, Catia, Pro/Engineer

Automobili

Bajke

Baze podataka

Biografija

Biološke nauke

Botanika

C++ Visual C++ C#

Cloud

CSS

Dečije knjige

Delphi

Digitalna fotografija

Dizajn

Django

Domaće pripovetke

Domaći roman

Drama

E-knjiga

E-komerc

ECDL

Ekologija

Ekonomija

Elektrotehnika

Enciklopedija

Esejistika

Etika

Fantastika

Film

Filologija

Filozofija

Fizika

Fotografija

FULL STACK DEVELOPMENT

Geografija

Geologija

GOOGLE

Grafika, Dizajn, Štampa

Građevinarstvo

Hardver

Hemija

Hidrotehnika

Hobi

Horor

Humor

Internet

Intervju

Istorija

Istorija i teorija književnosti

Istorija umetnosti

Istorijski roman

Java

JavaScript

Joomla

jQuery

Knjiga posle posla - Beletristika i ostala izdanja

Knjižare i naše knjige

Književna kritika

Kuvari, hrana i piće

Leksikografija

Lingvistika

Ljubavni roman

logo

Magija

Marketing

Mašinsko učenje

Mašinstvo

Matematika

Medicina

Memoari

Menadžment

Modeliranje podataka

Monografija

Mreže

MS Office

Muzika

Nagrađivanje knjige

Naučna fantastika

Obrada teksta

OFFICE 2013

OpenOffice.org

Operativni sistemi

Oracle

Organizacione nauke

Pedagogija

PHP I MYSQL

Pisci u medijima

Ples

Poezija

Politika

Poljoprivreda

Popularna medicina

Popularna nauka

Popularna psihologija

Posao

Pozorište

Pravo

Pravoslavlje

Primenjene nauke

Pripovetke

Prirodne nauke

Priručnik

Programiranje

Psihologija

Publicistika

Putopis

Python programiranje

Raspberry PI

Rečnici

Religija

Robotika

Roman

Ruby i Ruby on Rails

Satira

Saveti

Serija Roberta C. Martina

Sertifikati

Slikarstvo

Socijalna mreža - Facebook

Sociologija

Sport

Sport i hobi

SQL Server

Statistika

Strip

Tabele

Tableti

Tehnologija

Telekomunikacije

Triler

Turizam

Twitter

Udžbenici

Umetnost

Unix, Linux

Urbanizam

UX DIZAJN

Veštačka inteligencija

Visual Basic .NET, VBA, V. Studio

Web design

Windows

Windows 7

Windows 8

WordPress

Zaštita i sigurnost

Zoologija

 

Vesti – Programiranje

Ukupno: 74, strana 2 od 4

Inženjerska komora Srbije

 

 

 

Za­ko­nom o pla­ni­ra­nju i iz­grad­nji ("Sl. Gla­snik RS" broj 47/2003), pro­pi­sa­no je osni­va­nje In­že­njer­ske ko­mo­re Sr­bi­je sa se­di­štem u Be­o­gra­du. Čla­no­vi Ko­mo­re su di­plo­mi­ra­ni in­že­nje­ri ar­hi­tek­ton­ske, gra­đe­vin­ske, ma­šin­ske, elek­tro­teh­nič­ke, sa­o­bra­ćaj­ne i di­plo­mi­ra­ni in­že­nje­ri dru­ge teh­nič­ke stru­ke, kao i di­plo­mi­ra­ni pro­stor­ni pla­ne­ri ko­ji­ma je Ko­mo­ra iz­da­la od­go­va­ra­ju­ću li­cen­cu. Kon­kurs za su­fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta Ma­tič­na sek­ci­ja pro­jek­ta­na­ta i Ma­tič­na sek­ci­ja iz­vo­đa­ča ra­do­va ras­pi­su­ju kon­kurs za su­fi­nan­si­ra­nje pro­je­ka­ta od in­te­re­sa za svo­je čla­no­ve. Rok za do­sta­vlja­nje pri­ja­ve je 10. sep­tem­bar 2007. go­di­ne. Vi­še na: ingkomora. org. yu Pro­gram per­ma­nent­nog usa­vr­ša­va­nja U to­ku je re­a­li­za­ci­ja pro­jek­ta "Pro­gram per­ma­nent­nog usa­vr­ša­va­nja čla­no­va In­že­njer­ske ko­mo­re Sr­bi­je" ko­ji će se re­a­li­zo­va­ti u okvi­ru or­ga­ni­zo­va­nih pre­da­va­nja, kur­se­va, pre­zen­ta­ci­ja, struč­nih obi­la­za­ka zna­čaj­nih do­ma­ćih pro­je­ka­ta i tri­bi­na. LU­SAS, Mo­sto­vi, Gra­đe­vi­ne, Struk­tu­ral­ni soft­ver U sa­rad­nji sa fir­mom LU­SAS, ko­ja je svet­ski li­der u obla­sti pro­jek­to­va­nja kon­struk­ci­ja, odr­ža­no je pre­da­va­nje na te­mu Mo­sto­vi, Gra­đe­vi­ne, Struk­tu­ral­ni soft­ver. Pre­da­va­nje je po­se­ti­lo pre­ko 60 čla­no­va Ko­mo­re Da­nas 07. 09. 2007. Ale­xa rej­ting saj­ta je: 320007
 
   

Izdat PHP 5.2.2 i PHP 4.4.7

 

 

 

PHP programerski tim bi je objavio dostupnost PHP 5. 2. 2 i dostupnost PHP 4. 4. 7. Ova izdanja su osnovna poboljšanja stabilnosti i bezbednosti 5. x i 4. 4 ogranaka, i svim korisnicima toplo preporučujemo da ih nadgrade što je pre moguće. Ostale detalje o PHP 5. 2. 2 izdanju možete da pronađete u objavi izdanja za 5. 2. 2, a cela lista promena je dostupna u ChangeLog za PHP 5. Detalji o PHP 4. 4. 7 izdanju nalaze se u objavi izdanja za 4. 4. 7, a cela lista promena je dostupna u ChangeLog za PHP 4. Bezbednosna poboljšanja i ispravke u PHP 5. 2. 2 i PHP 4. 4. 7 Ispravljen CVE-2007-1001, GD wbmp je upotrebljen sa pogrešnom veličinom slike (Ivan Fratric) Ispravljen asciiz odsecanje bajta unutar maila (MOPB-33 od Stefan Essera) Ispravljena greška u mb_parse_str() koja može da se upotrebi za aktiviranje register_globals (MOPB-26 od Stefan Esser) Ispravljen pristup nedodeljenoj memoriji/double free in u array_user_key_compare() (MOPB-24 od Stefan Esser) Ispravljen double free unutar session_regenerate_id() (MOPB-22 od Stefan Esser) Dodat je nedostajući open_basedir & safe_mode provere u zip:// i bzip:// vraperima. (MOPB-21 od Stefan Esser). Ograničen nivo ugnežđivanja varijabli unosa pomoću max_input_nesting_level (MOPB-03 od Stefan Esser) Ispravljen CRLF injection unutar ftp_putcmd(). (loveshell[at]Bug. Center. Team) Ispravljena je mogućnost super-global prepiske unutar import_request_variables(). (Stefano Di Paola, Stefan Esser) Ispravljen bafer koji može da se uključuje na daljinu unutar bundled libxmlrpc biblioteke. (Stanislav Malyshev) Bezbednosna poboljšanja i ispravke samo u PHP 5. 2. 2 Ispravljen unos zaglavlja putem Subject and To parametara za mail() funkciju (MOPB-34 od Stefan Esser) Ispravljena pogrešna kalkulacija dužine u neserijskim S slovima (MOPB-29 od Stefan Esser) Ispravljen substr_compare i substr_count nedostatak informacije (MOPB-14 od Stefan Esser) (Stas, Ilia) Ispravljen bafer koji može da se uključuje daljinski unutar make_http_soap_request(). (Ilia Alshanetsky) Ispravljen tok bafera unutar user_filter_factory_create(). (Ilia Alshanetsky) Bezbednosna poboljšanja i ispravke samo u PHP 4. 7. 7 XSS u phpinfo() (MOPB-8 od Stefan Esser) Dok su većina problema koji su istaknuti gore lokalni, pod nekim uslovima date putanje specifičnih kodova mogu da se pokreću i eksterno. Zbog toga, mi predlažemo da ako koristite kod za upotrebu funkcija i ekstenzija koje su identifikovane kao ranjive, razmislite o nadgradnji PHP-a.
 
   

Java je konačno besplatna i otvorena

 

 

 

Sun je objavio na JavaOne konferenciji da će izdati Java-u kao otvoreni kod, licenciranu pod GPL softverom. Ali iako je ona izdata pod GPL licencom, ona i dalje sadrži oko 5 posto vlasničkog koda, koji nije slobodan - takozvana Java zamka, kako je neki zovu. Ali i za to postoji rešenj. Najnoviji OpenJDK uključen u Fedora 9 (x86 i x86_64) je prošao rigorozni Java Test Compatibility Kit (TCK). To znači da on obezbeđuje sve neophodne API-je i ponaša se kao bilo koja druga Java SE 6 implementacija. Trenuno je Fedora 9 jeidni operativni sistem koji uključuje besplatnu i otvorenu Java SE 6 implementaciju koja je prošla Java TCK test. Celokupan kod koji je ovo omogućio je kreirao IcedTea projekat kako bi svi imali koristi od njega.
 
   

KAKO DA istrenirate zlatnu ribicu

 

 

 

Dean Pomerleau i njegov mali sin Kyle tvrde da su uspeli da istreniraju zlatnu ribicu, cichlids (ne znam kako se na srpskom zove) i sijamsku ribu ratnika da plivaju kroz krugove, ubacuju loptu u koš i izvode druge akrobatske trikove. Kliknite na sliku da biste pokrenuli video i sami se uverili u to šta sve ove ribice znaju.
 
   

Kućni roboti sutrašnjice biće, zadivljujuće razumni

 

 

 

Godinama preduzetnici pokušavaju da stvore robota koji će raditi težak fizički posao. Izrada mehaničkog tela je bila lak posao, ali stvaranje veštačkog uma koji će kontrolisati mehaničko telo bilo je frustrirajuće. Posle bezbroj komercijalnih neuspeha okolnosti su se promenile. Danas kompjuterska snaga omogućava dovoljno nade da roboti mogu postati finansijski održiv projekat. Sa mogućnošću programiranja još „pametnijih” robota, sutrašnja silikonska bića biće sposobna da brinu o domaćinstvu i o članovima porodice. Ali može da zabrine sledeće: roboti će možda morati da donose odluke koje bi mogle uticati na naš život. Da li će roboti sutrašnjice postati svesni?  David Dobs, pisac naučnih tekstova, veruje da će budući roboti moći da se programiraju tako da se ponašaju unutar svesnih puteva. Dobs predviđa da će tokom sledeće dekade, naučnici otkriti neuronsku mrežu koja generiše svesno u našim ljudskim mozgovima. Tada možemo naći odgovore na neke od dubokoumnih sumnji nauke – može li mozak spoznati samoga sebe? Ceo tekst Pripremio: Milenko Kusurović
 
   

Limitirana izdanja koja će vam možda trebati - Delphi 7 - ASP.NET sa C# - CSS

 

 

 

Naša izdanja iz prethodnih godina su i dalje tražena i od korisnika svakodnevno dobijamo zahteve za dodatnom štampom. NAPOMENA: Pretražite naš sajt sa pojmom RASPRODATO. Ukoliko se među knjigama koje više nemamo na lageru ima onih koje su vam potrebne, javite nam. Odštampaćemo ih SAMO ZA VAS. Prva sa spiska najtraženijih je knjiga: Delphi 7 ASP. NET sa C# CSS naučite za 24 časa Administriranje Linux sistema  
 
   

Na današnji dan (1. maj 1964.) – Pokrenut prvi Bejzik program

 

 

 

1964: Dva profesora sa Dartmouth koledža pokrenuli su prvi program u njihovom novom programskom jeziku Bejzik. Matematičari John G. Kemeny i Thomas E. Kurtz pokušavali su da približe računarstvo njihovim studentima. Fortran i Algol programski jezici koji su tada bili u upotrebi, bili su vrlo složeni i bilo je potrebno da budete profesionalac kako biste ih koristili. Dva profesora su počela da pišu programski jezik koji je lak za upotrebu 1956. godine. Prvo su napravili Dartmouth Simplified Code ili Darsimco. Sledeći je bio Oversimplified Programming Experiment ili Dope, koji je bio isuviše jednostavan i nije bio koristan. Ali Kemeny i Kurtz su upotrebili svoje znanje i veštinu da napišu Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, ili Bezjik (Basic). Novi programski jezik bio je jednostavan za upotrebu a dovoljno moćan. Ceo tekst Pripremio: Milenko Kusurović
 
   

Na današnji dan (13. jun 1983.) – Pionir 10

 

 

 

13. juna 1983. godine Pionir 10 je postao prvi objekat izrađen ljudskom rukom koji je napustio centralni solarni sistem i prošao pored orbite planete Pluton. Pionir 10 se smatra za jedan od najuspešnijih vasionskih brodova svih vremena. Ovaj vasionski brod je bio dizajniran za istraživanje udaljenog svemira. Pionir 10 je bio najbrži objekat koji je napustio Zemlju – prilikom podizanja kroz atmosferu Pionir 10 je dostigao brzinu od 32. 400 milja na sat. U orbitu Marsa je stigao za samo 12 nedelja. Kada je 13. decembra 1973. godine stigao do Jupitera kretao se brzinom od 82. 000 milja na sat. (1 mph = 0. 44704 m / s). 12. jula 1972. godine Pionir 10 je postao prvi vasionski brod koji je prošao kroz pojas asteroida. NASA je ovaj događaj opisala kao „spektakularno dostignuće”.   Kada je stigao do Jupitera Pionir 10 je poslao prve podatke i fotografije najveće planete Solarnog sistema. Podaci sa Pionira 10 potvrdili su da je Jupiter uglavnom tečna planeta. Pošto je napustio orbitu Plutona, Pionir 10 je nastavio da šalje podatke sve do okončanja njegove naučne misije 1997. godine. 22. januara 2003. godine NASA je primila jedva primetan poslednji signal od Pionira. Iako je veza izdubljena zauvek, Pionirom 10 je nastavio svoje beskonačno putovanje. Ceo tekst Pripremio: Milenko Kusurović
 
   

Na današnji dan (5. jun 1833.) – Gospođa Softver srela gospodina Hardvera

 

 

 

5. juna 1833. Ejda Bajron je upoznala čarlsa Bebidža. On je napravio prvi kompjuter (Bebidžova mehanička računska mašina) a ona je napisala prvi kompjuterski program. Ejdin otac je bio engleski pesnik Lord Bajron, ali su se njeni roditelji razveli kada je ona imama samo mesec dana. Njen čuveni otac je otišao u Grčku i ona ga nikada nije upoznala. Ejda je, sa petnaest godina, upoznala čarlsa Babidža, veoma poštovanog profesora matematike. Duboko su je impresionirale čarlsove ideje o novoj mašini za računanje, takozvanoj analitičkoj mašini, a i on sam je ostao zapanjen Ejdinom inteligencijom. On se zanosio sledećim idejama: „Šta kada bi mašina za računanje, ne samo predviđala nego i funkcionisala na tom predviđanju?”. Bila je zadivljena unverzalnošću njegovih ideja, i činilo se kao da ih razume bolje nego on sam. 1835. godine se venčala sa Vilijamom Kingom, koji je ubrzo postao Grof od Lavlejsa (Earl of Lovelace). Imali su skladan brak iako je Ejda bila intelektualno nadmoćnija. Njihovo troje dece, dva sina i ćerku koja je krenula majčinim stopama, više su odgajali njena majka i njen muž nego ona sama, ali takav vid odgajanja je bio dosta popularan među engleskom višom klasom u to vreme. Vilijam je, međutim, bio ponosan na dostignuća svoje žene i uvek joj je pružao podršku. Godine 1842, Babidž je bio pozvan da održi seminar na Univerzitetu u Torinu, u Italiji, na temu analitičke mašine. Luiđi Menabrea, mladi italijanski inženjer i budući ministar, zapisivao je ono što je Babidž objašnjavao da bi nešto kasnije njegove beleške bile objavljene na francuskom jeziku. Babidž je tada zamolio Ejdu da ih prevede sa francuskog na engleski jezik, da bi više ljudi moglo da razume. Dok je prevodila, dodavala je sopstvene beleške i ubrzo je prevod bio tri puta duži. U njima je naglašavala razliku između Paskalove mašine, koja bi mogla da se poredi sa današnjim kalkulatorom, i Babidžove mašine, koja može da se poredi sa modernim računarima. Beleške je označavala slovima od A do G. U poslednjoj, G belešci, Ejda opisuje algoritam za analitičku mašinu za izračunavanje Bernulijevih brojeva. Smatra se da je to prvi algoritam ikada sačinjen sa idejom da se primeni na računaru, i iz ovog razloga ona se može smatrati prvim računarskim programerom. Koncentrisala se na ono što bismo mogli danas nazvati “softverskim” aplikacijama za analitičku mašinu. U ovom smislu, Ejda se može nazvati pravim vizionarom, jer je mogla da predvidi da će Babidžova mašina imati ogromnih primena u polju grafike, veštačke inteligencije i u komponovanju kompleksne muzike. Na kraju svog dela se potpisala kao A. L. L. jer za žene, iz više klase tog doba, je bilo neprihvatljivo da se bave bilo kakvim naučnim spisima. Umrla je od raka sa trideset i šest godina, isto koliko je imao njen otac kada je umro. Po sopstvenom zahtevu, sahranjena je pored svog oca u Haknal Torkard (Hucknall Torkard), crkvi u Notinghemširu (Nottinghamshire). Kao nagradu za njen doprinos, Američko ministarstvo odbrane je 1979. godine razvilo jedan programski jezik i nazvalo ga “Ada”. U toku svog života, sarađivala sa Ser Dejvid Brusterom (Sir David Brewster), tvorcem kaleidoskopa, čarlsom Vitstounom (Charles Wheatstone), čarlsom Dikensom (Charles Dickens) i Majklom Faradejom (Michael Faraday). Izvor: www. wired. com Pripremio: Milenko Kusurović
 
   

Na današnji dan (7. maj 1895.) – Kalkulator naučio da množi

 

 

 

1895: Oto Stiger dobija patent za svoju Milioner mašinu za računanje. Možda nije bila preterano napredna, ali mogla je da množi. Istorija kalkulatora proteže se unazad do abakusa otkrivenog oko 2500 p. n. e. pa do ranih pokušaja matematičara kao Blez Paskal i različitih mašina iz 19. veka, uključujući i poznatu diferencijalnu mašinu Čarlsa Bebidža. Do kraja 19. veka, neka od ovih mehaničkih čuda mogla su da sabiraju i oduzimaju, dok su množenje mašine mogle samo da simuliraju ponavljanim sabiranjem. Stiger, Nemac koji je živeo u Minhenu, izmislio je svoju mašinu 1893. Milioner je koristio komplikovane interne satne mehanizme, koture, zupčanike, prenosnike, poluge, igle, osovine i klizače kako bi izvršio sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje. Za množenje, sa svakim okretom ručice izračunavao se parcijalni proizvod. Morali ste okrenuti ručicu dva puta ako množite dvocifrenim brojem, tri puta za trocifreni itd. Ceo tekst Pripremio: Marko Kusurović
 
   

Naša knjiga Naučite Unity 5.x u svim boljim knjižarama u Srbiji

 

 

 

Naučite Unity 5. x Našu najnoviju knjigu možete da nađete u svim boljim knjižarama u Srbiji. Više o knjizi. BEOGRAD Vulkan KCB, KNEZ MIHAILOVA 6 Vulkan Sremska 2 Vulkan STADION TC – Zaplanjska 32 Vulkan SC KARABURMA - Mirijevski bulevar 18b Studentski trg STUDENTSKI TRG 6 Mladinska knjiga CETINJSKA 1 Glosarijum KRALJEVIĆA MARKA 1 Giunti knjižare Akademija, Knez Mihailova 35 Giunti knjižare Banovo brdo, Požeška 80 DOBRA KNJIGA MAKSIMA GORKOG 137 DERETA KNEZ MIHAILOVA 46 Delfi MAKEDONSKA 12 Delfi STANOJA GLAVAŠA 1 Delfi Vareška 4 Delfi Požeška 118a Delfi KRALJA MILANA 48 Delfi SKC – RESAVSKA 33 Delfi Bulevar kralja Aleksandra 92 Delfi RUZVELTOVA 33 Delfi Gandijeva 21 Delfi Bul. Kr. Aleksandra 146 Delfi ŽIVKA DAVIDOVIĆA 86 TC AVIV PARK DATA STATUS 27. MARTA 43 - Podzemni prolaz DELFI VASINA 2-4 CET Skadarska 45 BIGZ Školstvo Požeška 136 BIGZ Školstvo Kosovska 37 ČAČAK Vulkan Gradsko šetalište 181 Knjižara reči TRG USTANKA 2 Delfi Gradsko šetalište bb GORNJI MILANOVAC Delfi VOJVODE MILANA 4 JAGODINA Delfi VIVO shopping PARK, lokal A10 KIKINDA Leo Commerce TRG SRPSKIH DOBROVOLJACA 19 FENIKS Feniks KARAĐORĐEVA 6 KRAGUJEVAC Vulkan Save Kovačevića 48a Vulkan TC PLAZA Mladinska knjiga TC PLAZA Giunti knjižare KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA 84 Delfi KRALJA PETRA I br. 46 KRALJEVO Kulturni centar Ribnica OMLADINSKA 59 Delfi Omladinska 16/1 KRUŠEVAC Delfi MIRKA TOMIĆA 89 LOZNICA Svet knjige TRG JOVANA CVIJIĆA 3 NIŠ Vulkan OBILIĆEVA 42 Vulkan Vizantijski bulevar 1 Infoelektronika Giunti knjižare OBRENOVIĆEVA 10 Delfi Obrenovićeva bb Delfi VOŽDOVA 4 Delfi Bulevar Medijana 21g NOVI BEOGRAD Vulkan DELTA CITY Vulkan T. C. MERKATOR Vulkan UŠĆE ŠOPING CENTAR Delfi MILUTINA MILANKOVIĆA 86A NOVI SAD Vulkan BIG CEE Vulkan MC - Bulevar oslobodjenja 102 Vulkan ZMAJ JOVINA 24 Solaris SUTJESKA 2 Mladinska knjiga Merkator, BUL. OSLOBOĐENJA 102 Giunti knjižare ZMAJ JOVINA 26 Delfi Zmaj Jovina 12 Delfi Big Shopping centar -Sentandrejski put 1 PANČEVO Vulkan AVIV T. C. Riznica V. RADOMIRA PUTNIKA 6 Delfi MILOŠA OBRENOVIĆA 12 POŽAREVAC Giunti knjižare Tabačka čaršija 11 Delfi STARI KORZO 2 ŠABAC Vulkan Jovana Cvijića bb SREMSKA MITROVICA Delfi Trg Svetog Stefana 32 - TC RODIĆ SUBOTICA Nova školska knjiga LIMBUS KORZO 15 Delfi Korzo 8 Delfi Ritejl park Shoppi, Segedinski put 88 Danilo Kiš 10. OKTOBRA 2 UŽICE Delfi Trg Svetog Save 46 VALJEVO Delfi KNEZA MILOŠA 33 VRŠAC Delfi Trg Sv. Teodora Vršačkog 5 ZAJEČAR Kaligraf Svetozara Markovića 26 ZEMUN Vulkan Glavna 25-27 Delfi GLAVNA 20 Delfi Auto put za Novi Sad br. 124-126 AGM knjiga ZRENJANIN ŽARKO ZRENJANIN – biblioteka Teatar TRG SLOBODE 7 Delfi TC Aviv park, Ulica Bagljaš Zapad 5 Agora
 
   

Nokia PC Suite 6.6

 

 

 

Nokia PC Suite je paket PC aplikacija zasnovanih na Windowsu, razvijen posebno za upotrebu sa Nokia telefonima. U zavisnosti od modela telefona, omogućava sinhronizovanje, editovanje, i rezervno kopiranje većine telefonskih fajlova na kompatibilni PC kroz bežičnu ili kablovsku konekciju. Neke od ključnih osobina Nokia PC Suite: Pravljenje rezervnih kopija i restauracija telefonskih fajlova Prenos informacija, slika i muzike sa telefona na telefon ili sa telefona na PC Sinhronizacija kalendara na telefonu i PC-u Editovanje kontakta, slika i naziva telefonskih fajlova Instaliranje Java aplikacija na telefon Konvertovanje formata ring tonova Reprodukcija multimedijalnih poruka i videa Slanje tekstualnih poruka sa PC-a Uspostavljanje konekcije upotrebom telefona kao modema Metode konekcije kompatibilne sa Nokia mobilnim telefonima: Infrared (IrDA) port Bluetooth preko podržanog steka: Digianswer Bluetooth Software Suite, Microsoft Windows XP Bluetooth ili WIDCOMM Bluetooth za Windows 1. 4 Nokia konekcioni kabal DKU-2 (USB) ili Nokia konekcioni kabal DKU-5 (serijski)
 
   

Norman Malware Cleaner

 

 

 

Norman Malware Cleaner je Norman pomoćni program koji se može koristiti za detektovanje i uklanjanje specifičnih štetnih programa. Treba naglasiti činjenicu da ovaj program ne bi trebalo koristiti kao zamenu za pokretanje normalne proaktivne antivirus zaštite, već kao reaktivni alat za rukovanje sistemima koji su već inficirani. Preuzimanjem i pokretanjem programa u potpunosti ćete očistiti inficirani sistem. Program automatski prekida procese koji su inficirani, uklanja infekcije sa diska (uključujući ActiveX komponente), vraća ispravne vrednosti registra, uklanja reference kreirane od strane malware-a u host fajlovima i uklanja Windows firewall pravila za malware. Više na: http://www. itsvet. com/
 
   

NOVA KNJIGA - Doing Objects with Visual Basic 2005

 

 

 

Definitivan vodič sa puno primera za razvoj objekata pomoću Visual Basica 2005. Doing Objects in Visual Basic 2005 je definitivan vodič za objekatski orijentisan dizajn, arhitekturu i programiranje pomoću Visual Basica 2005. Autor Deborah Kurata je utrošila više od jedne decenije radeći na VB objekatski orijentisanom programiranju i bila je počastvovana kada je primila Microsoft-ovu prestižnu MVP nagradu. Sada, u ovoj knjizi koja je bogata kodovima, ona objašnjava sve tehnike koje treba da znate – od apsolutnih osnova do Visual Basic-ovih mogućnosti za spajanje objekata. Kurata počinje sa konciznim, jednostavnim uvodom u osnovne koncepte objekata i Visual Basic 2005 funkcija koje ih podržavaju. Zatim, predstavlja elegantan, lak pristup građenja VB 2005 aplikacija za maksimalnu efikasnost i efektivnije raspoređivanje i predviđanje. Zatim, koristeći aplikaciju za detaljno proučavanje ona objašnjava svaki ključni element VB 2005 programiranja objekata. Kurata korak po korak objašnjava aktivnosti programiranja što olakšava da ga dobro savladate kako bi vaš završeni program mogao da posluži kao početna tačka za bilo koji virtuelni projekat. Napisana detaljno od samog početka da bi reflektovala važne promene u VB-u 2005, od spajanja objekata do novog Class Designer-a. Jasna objašnjenja svih osnovnih koncepata programiranja objekata: klase, nasleđivanje, interfejsi, scenariji i još puno toga. Predstavlja najbolje vežbe za arhitekturu i dizajniranje efektivnih «N-layered» aplikacija. Predstavlja arhitektonske tehnike koje omogućuju korisniku da ostane u toku, tako da može da isporuči ono što je stvarno potrebno. Vodi vas kroz građenje novih projekata pomoću palete sa alatkama Visual Basic 2005, korak po korak. Predstavlja detaljan vodič za programiranje korisničkog interfejsa, poslovne logike i slojeva za pristup podacima. Otkriva kako da izvučete maksimum iz spajanja objekata i upravljanja složenim procesima koji su povezani sa njegovim funkcijama i opcijama.
 
   

Nova knjiga: PHP i MySQL od početnika do profesionalca

 

 

 

PHP i MySQL od početnika do profesionalca Knjiga je objavljena u TVRDOM povezu. Preveli smo poslednje III izdanje američkog izdavača aPress-a. Pružamo vam mogućnost da je naručite pod najpovoljnijim uslovima. Knjižarska cena knjige je 2160. 00 dinara Cena knjige za sve narudžbine do 20. marta je 1674. 00 dinara. Cena knjige od 21. marta će biti 1836. 00 dinara. Link ka knjizi i korpi za naručivanje. Napomena: Isporuka počinje 19. marta 2009. godine. Kupci iz Beograd knjigu mogu preuzeti, takođe, od 19. marta.
 
   

Novi Nintendo joypad

 

 

 

Nintendo je konačno objavio jednu od definišućih osobina svoje Revolution konzole sledeće generacije – bežični jednoručni joypad. Ljubitelji igrica već nedeljama pokušavaju da odgonetnu značenje Nintendove objave da kompanijina sledeća konzola neće slediti tradicionalni put. Mada Nintendo tek treba da objavi detalje, javnost je već videla Revolution kontroler u Tokio Game Show. Kontroler je senzorski uređaj koji izgleda slično daljinskom upravljaču za TV, a dizajniran je da se koristi samo jednom rukom. Dva mala senzora postavljena blizu TV-a i jedan skriveni čip omogućavaju korisniku da fizičkim pomeranjem kontrolera kontroliše akciju na ekranu, što znači da se može koristiti kao virtuelni mač ili bejzbol palica. Ipak, za one koji ne mogu da prihvate ideju igranja jednom rukom, Ninteno je već dizajnirao dodatak za kontroler, koji ima analognu palicu i dva dugmeta za igranje sa dve ruke. Namera ovako dizajniranog kontrolera je da se pomogne ljudima koji ne mogu da se prilagode konzolama. Revolution će se pojaviti na tržištu 2006. godine.  
 
   

Novi programski jezik - Scratch

 

 

 

Scratch je novi programski jezik koji vam olakšava da kreirate sopstvene interaktivne priče, animacije, igre, muziku i radove – i da svoje kreacije delite na webu. Scratch je dizajniran da pomogne mladim ljudima (od 8 godina) da razviju veštine učenja 21. veka. Dok kreiraju Scratch projekte, mladi ljudi uče važne matematičke i računarske ideje, dok isto tako dobijaju i dublje razumevanje procesa dizajna. Scratch je dostupan besplatno, samo idite na Download. Trenutno je dostupan za Mac OS X i Windows (sistemski zahtevi) Da biste otkrili više o edukacionim idejama koje leže ispod Scratcha posetite našu stranicu za Educatore. Da biste naučili kako da upotrebite Scratch, idite na Support. Da biste pročitali istraživačku dokumentaciju o Scratch-u, vidite Research. Da biste otkrili ko radi na Scratch-u, vidite Credits. Da biste pročitali šta ljudi kažu o Scratchu, vidite Quotes. Da biste čuli najnovije Scratch vesti, posetite News.
 
   

Novogodišnja akcija, jedna knjiga 1.000 dinara

 

 

 

JEDNA KNJIGA 1. 000 DINARAAKCIJA TRAJE DO 5. JANUARA 2020. GODINEZA 2 I VIŠE KNJIGA ODOBRAVAMO DODATNIH 10% POPUSTA. 01.  PHP 7 objektno-orijentisano modularno programiranje (HTML 5, CSS 3, JavaScript, XML)02.  PHP 503.  Prilagodljiv web dizajn pomoću HTML-a 5 i CSS-a 304.  Ajax - trikovi05.  Arduino i JavaScript za povezivanje na veb06.  jQuery i napredne web tehnologije07.  Naučite jQuery 3, prevod V izdanja08.  JavaScript 24-časovna obuka + DVD09.  Naučite TypeScript prevod drugog izdanja10.  Python razvoj mikroservisa11.  Raspberry Pi kuvar za Python programere12.  Java 913.  Smashing WordPress više od bloga, prevod 3. izdanja14.  WordPress 4. x u celosti15.  CSS 3 - Profesionalne tehnike za dizajn savremenih web stranica - II izdanje16.  Android Studio IDE kuvar za razvoj aplikacija17.  Naučite Bootstrap 4, drugo izdanje18.  Angular 6 od osnovnih do poslovnih veb aplikacija19.  Naučite Angular 220.  Photoshop CC knjiga za digitalne fotografe21.  Linux+22.  Skok u Linux23.  Prelazak na Linux: Zbogom Windowsu24.  Sequrity+25.  Google trikovi26.  C# 6 i . NET Core 1. 0 moderno međuplatformsko programiranje27.  Naučite Linux Shell skriptovanje, drugo izdanje28.  Naučite Swift 329.  Visual Basic 2015 u 24 lekcije30.  ArchiCAD 1931.  Autodesk Inventor 2013 osnove32.  Access 2007 na dlanu33.  Joomla! 3 prevod drugog izdanja34.  Joomla - Kreiranje moćnih i efikasnih sajtova - II izdanje35.  SPSS 20 Analiza bez muke36.  AutoCAD 2011 do kraja37.  AutoCAD tajne koje svaki korisnik treba da zna38.  AutoCAD 2010 3D39.  PRO/ENGINEER WILDFIRE 4. 040.  CATIA V5 ver. 17 Workbook41.  AutoCAD tajne koje svaki korisnik treba da zna42.  CATIA V5 Dizajn mehanizama i njihova animacija43.  Camera RAW studijske tehnike KOLORNA KNJIGA44.  PC I GADŽETI - Vodič za rešavanje problema i nadogradnju45.  Popravka i nadgradnja PC računaraDODATNA PONUDA ZA SVAKOG KUPCA KOJI KUPI MAKAR JEDNU KNJIGUSMEŠNA ISTORIJA SVETA - II IZDANJESA 50% POPUSTAUmesto 880, samo 440 dinara. LINK ZA NARUČIVANJEAKCIJA TRAJE DO 5. JANUARA 2020. GODINEZA 2 I VIŠE KUPLJENIH KNJIGA ODOBRAVAMO DODATNIH 10% POPUSTA. TROŠKOVI SLANJA SU 200 DINARA BEZ OBZIRA NA BROJ NARUČENIH KNJIGA.
 
   

Olimpijske atletičarke koje su pozirale nage za Plejboj

 

 

 

Amanda Beard je proglašena za najseksipilniju atletičarku na svetu posle objavljivanja njenih fotografija u julskom izdanju (2007. ) Plejboja. Evo nekoliko fotografija drugih atletičarki koje su se fotografisale za Plejboj. Katrina Witt Katrina Witt je bila jedna od prvih atletičarki koja se 1998. godine slikala za Plejboj. Ona je osvojila zlatne medalje 1984. i 1988. godine. Amy Acuff Amy Acuff se takmičila u skoku i tri puta je bila Olimpijac – fotografisala se 2004. godine. Mia St. John Iako se Mia St. John nije takmičila na Olimpijskim igrama, ona je seksi tekvando šampion. Pojavila se u Plejboju u novembru 1999. godine. Gabrielle Reece Gabrielle Reece (odbojka na pesku) bivša šampionka. U Plejboju je bila u januaru 2001. godine. Katie Vermeulen Katie Vermeuleun, trkačica, bivša šampionka na 1500 pojavila su u Plejboju avgusta 2004. godine. Izvor: http://2008gamesbeijing. com/olympic-athletes-pose-nude-for-playboy/ Pripremio: Milenko Kusurović
 
   

OpenGL novosti

 

 

 

OpenGL ARB otkriva detalje o dolazećem OpenGL 3 OpenGL ARB otkrio je ime i više detalja o novoj verziji OpenGL-a poznatog ranije kao Longs Peak – sada zvanično OpenGL 3 – 8. avgusta 2007. godine na Siggraph Birds of a Feather (BOF) u San Dijegu, Kalifornija. OpenGL 3 će biti veliko pomak u efikasnosti u već odličnom API-ju. On obezbeđuje solidnu, doslednu i dobro osmišljenu osnovu za budući razvoj OpenGL standarda. OpenGL 3 je pravi industrijski trud sa širokom podrškom od svih trgovaca u ARB-u. OpenGL 3 specifikacija je na finalizovana do sastanka OpenGL ARB, koji je održan krajem avgusta. To znači da će specifikacija biti javno dostupna u septembru, nakon što prođe period od 30 dana za Khronos odobrenje. Takođe su predstavljene promene na OpenGL Shading Language koje će pratiti OpenGL 3. Za više detalja vidite OpenGL BOF prezentaciju. Pozivamo vas na diskusiju na našim forumima. Više na: http://www. opengl. org/ OpenGL extension viewer OpenGL Extension Viewer prikazuje informacije o aktuelnom OpenGL 3D akceleratoru. Vi možete da dobijete veoma dugu listu detalja o svim ekstenzijama dostupnim za vaš sistem, koje OpenGL funkcije implementiraju i još više od toga. Glavni set funkcija takođe proverava koliko je dobro OpenGL verzija 1. 2 do 2. 1 implementirana u vaš sistem. OpenGL Extensions Viewer radi na Windowsu, Windowsu x64 i MacOS X-u. Novo izdanje Catalyst Linux drajvera uključuje poboljšanja performansi OpenGL-a ATI-AMD je ažurirao izdanje Catalyst Linux drajvera. Ovo izdanje donosi neka poboljšanja performansi OpenGL-a u igrama za ATI Radeon™ grafičke akceleratore (Beta podrška). Takođe su uključena značajna poboljšanja u performansama OpenGL-a za različite ATI Radeon™ grafičke akceleratore u OpenGL zasnovanim potrošačkim igrama kao što su Doom 3 i Quake 4. Izdata je ShiVa 1. 5. 1 3D platforma za razvoj igara StoneTrip je izdao verziju 1. 5. 1 ShiVa-e, njihove OpenGL zasnovane 3D platforme za razvoj igara. Ovo izdanje uglavnom uključuje ispravke grešaka, ali donosi i neke nove funkcije i primere. Preuzmite PLE verziju besplatno na www. stonetrip. com. Ston3D Server PLE je takođe dostupan za preuzimanje. ALT Software je predstavio Fujitsu Carmine OpenGL paket drajvera ALT Software je objavio dostupnost OpenGL Driver Kits-a za MB86297 Carmine, Fujitsu Microelectronics America-inu (FMA) najnoviju i najnapredniju grafičku procesnu jedinicu (GPU). Kompaktna grafička biblioteka za Carmine GPU omogućuje napredne grafičke performanse prikaza kroz upotrebu proširene OpenGL 1. 2 funkcionalnosti. ALT Software je vodeći provajder naprednih 2D/3D grafičkih programa u ugrađenim sistemima. PowerVR objavljuje SGX čip sa OpenGL ES 2. 0 u silikonu Tokom Siggraph 2007, PowerVR je održao prezentaciju u kojoj je Kristof Beets, poznati tehnološki vizionar u ovoj kompaniji skicirao njihove aktuelne i buduće planove i proizvode. Jedan od pomenutih proizvoda je SGX, 3D IP čip sledeće generacije koji označava dolazak OpenGL ES 2. 0 u silikonu, optimizovanog za OpenVG 1. 1 koji podržava Direct3D Mobile. Funkcije čipa uključuju petu generaciju Tile Based Deferred Rendering-a, Universal Scalable Shader Engine, Vertex, Pixel i Geometry Shader-e. Takođe tu je programabilni Anti-Aliasing, interne 32-bitne IEEE FP jedinice, Parallax bump mapiranje i Shadow mape. Osmosys inspiriše 3D grafičku revoluciju sa pogledom u budućnost na OpenGL i OpenVG Osmosys S. A. je pre neki dan lansirao Enhanced Graphics enGine (EGG(TM)) na IBC2007. EGG, kao revolucionarnu grafičku mašinu i biblioteku koja omogućuje kreatorima video sadržaja i dizajnerima slobodu da obezbede interaktivnu TV grafiku, sa fluidnim kretanjem, 3D efektima, i kompletnim animacijama na platformi koja je prethodno bila ograničena na 2D svet. EGG je dizajniran da osigura da će moći da se portuje u buduće API-je kao što je OpenGL (standardni ili ugrađeni podset), OpenVG i DirectX. To znači da će prenošenje programa napisanih pomoću EGG-a na budući hardver i softver biti lako i bez problema. Osmosys je vodeći provajder Java zasnovanih aplikacija, sistema i servisa za tržište interaktivne televizije.   Časovi SGI OpenGL programiranja OpenGL Programming kurs zamenjuje standardne OpenGL Programming 1 i OpenGL Programming 2 serije predavanja tako što spaja najkorisnije teme iz oba u jedan kurs. OpenGL Programming kurs pomaže programerima da ovladaju grafičkim programiranjem nezavisnim pd platforme koristeći OpenGL. Studenti će naučiti da prikažu i modeluju u 3D-u i da kreiraju animirane, žičane modele i geometriju punih tela, pod interaktivnom kontrolom ulaznih uređaja. Studenti će da dodaju svetlo, teksturu i druge efekte kako bi povećali realizam. Dodatne informacije možete da nađete na Khronos Events stranicama. DEBugger LINUX - Public Beta je dostupna! gDEBugger je OpenGL Debugger i Profiler. On obezbeđuje informacije o ponašanju aplikacija koje su potrebne programeru kako bi pronašao greške i optimizovao performanse aplikacije. gDEBugger Linux donosi sve gDEBugger-ove sposobnosti debagovanja i profilisanja Linux OpenGL programerima. gDEBugger Linux je sada dostupan kao finalna beta verzija. Ova verzija uključuje sve gDEBugger-ove funkcije i podržava Linux i386 i x86_64 arhitekturu. Zvanična verzija gDEBugger Linux-a će biti izdata čim budu ispravljene i otklonjene greške koje testeri budu otkrili. Adresa: http://www. gremedy. com/gDEBuggerLinux. php
 
   
Strane: 1 23 4

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272