Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Grčko-srpski rečnik idioma

Grčko-srpski rečnik idioma

Rečnik književnih termina

Rečnik književnih termina

REČNIK - data synchronization

data synchronization – sinhronizacija podataka – Tehnologije za sinhronizaciju podataka dizajnirane su sa ciljem da omogu}e sinhronizaciju (uskla|ivanje) jednog odre|enog skupa podataka izme|u dva ili više ure|aja, pri ~emu se nastale izmene u podacima automatski kopiraju sa jednog ure|aja na drugi i obratno. Primera radi, korisnikova kontakt lista, koja je smeštena na nekom prenosivom ure|aju, mo`e se sinhronizovati sa bilo kojim drugim mobilnim ure|ajem ili sa desktop ra~unarom. Sinhronizacija podataka mo`e biti lokalna (local), gde se ure|aji fizi~ki nalaze jedan pored drugog, ili takozvana daljinska (remote) sinhronizacija, koja se obi~no vrši kada je korisnik u pokretu, pri ~emu se podaci sinhronizuju preko odgovaraju}e mobilne mre`e.

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272