Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Learn SOLIDWORKS 2020

Learn SOLIDWORKS 2020

Learning ArchiCAD 17

Learning ArchiCAD 17

Mathcad 14.0

Pregleda (30 dana / ukupno): 9 / 2411

Mathcad 14.0 je PTC-ovo prvo globalno izdanje Mathcada od preuzimanja Mathsoft-a u aprilu 2006. godine. Ovo izdanje nudi nekoliko značajnih poboljšanja koja unapređuju ličnu i inženjersku produktivnost  u radu sa Mathcad familijom proizvoda.

Global podrška za jezike
9 jezika


Mathcad je sada dostupan na 9 jezika koje je PTC tokom istorije razvoja programa nudio: English, German, French, Italian, Spanish, Japanese, Traditional and Simplified Chinese, Korean.

Puna Unicode podrška

Unicode obezbeđuje postojani prikaz radnih listova nezavisno od operativnog sistema, lokalnih ili jezičkih podešavanja. Korisnici mogu da upotrebe sve neophodne regionalne i za specifičnu disciplinu odgovarajuće beleške u bilo kom području Mathcad radnog lista uključujući imena varijabli, nazive nacrta, i tako dalje. Mathcad sada nudi bolju podršku za azijske karaktere, poboljšanu upotrebljivost, olakšano ubacivanje japanskih karaktera, i povećanu ličnu produktivnost i mogućnost globalne saradnje.

Poboljšana moć kalkulacija i jasnoća
Analiza radnih listova


Nova funkcija za upoređivanje radnih listova omogućuje korisnicima da vizuelno uporede 2 slična radna lista i brzo identifikuju dodate, promenjene ili uklonjene regione. Ovo poboljšava saradnju, višestruku upotrebu radnog lista i sposobnost inženjera da provere izvedene kalkulacije.

Napredno pretraživanje radnih listova sada identifikuje rezultate pretrage u kolapsiranim (sakrivenim) regionima radnih listova, omogućujući kreiranje kompletnijih izveštaja o rezultatima pretraživanja. Ovo poboljšava efikasnost inženjerskog dizajna, kvalitet i saradnju.

Linijska numerička evaluacija i poboljšanja eksplicitnih kalkulacija

Ova mogućnost dozvoljava korisnicima da definiši i evaluiraju jednačine u jednoj jedinoj tvrdnji-jednoj liniji-omogućujući kompaktnu dokumentaciju i podršku za standardne formate izveštaja. To tedi prostor na radnom listu i poboljšava organizaciju radnog lista i jasnoću.

Linijska numeričlka evaluacija takođe poboljpava postojeću mnogućnost eksplicitnih kalkulacija povezujući ime varijable sa rezultatom linijske numeričke evaluacije. Eksplicitne kalkulacije omogućuju korisnicima da zamene vrednosti za varijable u jednačini kako bi dokumentovali i proverili da su ispravne vrednosti upotrebljene za izračunavanje rezultata. Korisnici će primetiti poboljšanje u Mathcad-u 14.0 kada budu dokumentovali srednje jednačine i rezultate u eksplicitnim kalkulacijama. Poboljšanje jasnoće eksplicitnih kalkulacija omogućuje bržu proveru, validaciju i kontrolu inženjerskih kalkulacija. Ovo poboljšanje koristi inženjerima koji isporučuju radne listove kao deo predloga dizajna, dokumente o standardnom usaglašavanju, ili izveštaje u drugim formatima.

Poboljšana simbolika

Mathcad 14.0 nudi značajna Symbolics ažuriranja koja uključuju nove i poboljpane mogućnosti kao što su simbolička vektorizacija, nove i poboljšane ključne reči, kontinualna ekspanzija razlomaka, proširena i ponavljajuća rešenja. To omogućuje korisnicima da izvode formule, demonstriraju procese, i dokumentuju inženjersko rezonovanje. Napredni korisnici, inženjeri istraživanja i dizajna, i drugi korisnici Ph.D. nivoa kojijma je potrebna simbolika će imati koristi od ovih poboljšanja.

Novi gradijent operator i Jakobinske matrice. Ove nove simboličke funkcije omogućuju vektrosku analizu, pogotovo kao ulaz za genfit i stiff ODE rešavaoce. Primenljive i u simboličkoj i u numeričkoj analizi, ove funkcije omogućuju poboljšanje radnog toka i čistije vektore.

Poboljšanja u matematičkim rešavaocima

Ova poboljšanja omogučuju korisnicima da reše i dokumentuju širi raspon problema inženjerskog dizajna.

Novi i poboljšani ordinary differential equation (ODE) rešavaoci omogućuju brže, i pouzdanije kalkulacije. Rešava ODE-ove brže i pouzdanije za probleme dizajna sa varirajućim skalama i periodičnošću rešenja. Smanjuje ekspertizu potrebnu za rešavanje teških ODE problema. Ova poboljšanja će koristiti širokom spektru inženjera a posebno mehaničkim inženjerima.
 
Poboljšanja u formatiranju nacrta

Omogućuje korisnicima da kreiraju bolja grafičke izveštaje, poboljšava dokumentaciju, komunikaciju i kolaboraciju kroz proces razvoja proizvoda.

Nova kartica za podešavanje formata broja na osama 2D nacrta omogućava korisnicima da brzo prilagode grafikon svojim potrebama.

Podrška za negativne radii na polarnim nacrtima daje za rezultat alternativne stilove polarnih nacrta, poboljšavajući kvalitet nacrta i jasnoću. Poboljšanja polarnih nacrta u Mathcad-u 14.0 su korisna za inženjere koji se bave dizajnom elektrike i koji analiziraju elektromagnetsko zračenje u komunikacijama ili dizajn antena.

Poboljšana PTC podrška

Sa Mathcad 14.0, klijenti koji se nalaze na aktivnom održavanju sada imaju pristup PTC-ovoj globalnoj 24 sata X 7 dana tehničkoj podršci. To značajno povećava prethodno postoječu i ponuđenu tehničku podršku, dajući klijentima podršku kada im je potrebna, i gde god da im je potrebna.

Korisnici jedne licence će aktivirati Mathcad 14.0 nove licence i nadgraditi licence koristeći PTC-ovu infrastrukturu za automatskolicenciranje. Mathcad-ova nova FlexLM implementacija upravljanja licencama za pojedinačne korisnike nudi robustniji proces aktivacije i poboljšava iskustvo krajnjeg korisnika.

Poboljšana dokumentacija

Lokalizovana dokumentacija


Mathcad-ova dokumentacija i iyvori za pomoć su sada lokalizovani na 9 jezika koje PTC podržava kao što su English, French, German, Italian, Spanish, Japanese, Korean, i Simplified and Traditional Chinese.

Novi dodaci u Mathcad resursima

Mathcad-ovi onlajn resursi nastavljaju da nude stotine radnih listova koji ilustruju dubinu Mathcad-ove matematičke moći i raznolikost programa koje Mathcad podržava. Svo ovi radni listovi su živi, tako da dok ćitate upustva ili gledate QuickSheet-ove vi možete da gledate Mathcad na delu, menjate unose i vidite rezultate u izlazu dok se ažuriraju. Nova Solving and Optimization Library E-knjiga je sada dostupna sa Mathcad-om 14.0.

Vodič za migraciju

Pored tradicionalnog Help-a i resura, Mathcad 14.0 dokumentacija nudi važan resurs za iskusne korisnike. Migration Guide diskutuje matematičke konstrukte koji su nadograđeni u novijim verzijama i bilo kakve nekompatibilnosti koje oni mogu kreirati sa starijim verzijama Mathcad-a. To omogućuje klijentima da se brzo snađu sa najnovijim verzijama Mathcad-a i primene svoje postojeće intelektualno znanje.

Poboljšanja Mathcad-ovog servera za kalkulacije

Mathcad Calculation Server uključuje sve funkcionalne kapacitete Mathcad-a 14.0.
Mathcad Calculation Server sada uključuje pakete Mathcadovih ekstenzija kako bi potpuno podržao Mathcadove radne listove koji koriste funkcije za kalkulacije koje su dostupne samo u paketima esktenzija a ne i u osnovnom Mathcad proizvodu.

Lokalizovana dokumentacija

Mathcad Calculation Server dokumentaicja je sada lokalizovana na svih 9 jezika koje PTC podržava uključujući English, French, German, Italian, Spanish, Japanese, Korean, i Simplified and Traditional Chinese.

Original:

http://www.ptc.com/products/mathcad/mathcad14_whats_new.htm

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272