Najnoviji Apple patenti

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Google plus
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Pregleda (30 dana / ukupno): 6 / 1053

Iako je Apple i dalje tajnovit (kao i uvek) o svojim planovima, uvek možete da se informišete preko Patent and Trademark Office-a. Kompaniji su upravo odobrili nekoliko patenata.

Od patenata koji su odobreni kompaniji, četiri se odnose na iPod, čineći ih potencijalnim izvorom informacija o sledećoj generaciji Apple prenosivih muzičkih plejera. Na žalost, detalji o dizajnu nisu objavljeni a ilustracije ne nude uvid u planove kompanije. Iako ništa nije očigledno drugačije na ilustracijama i nemoguće je reći tačno šta oni sadrže, imena patenata uključuju Apple CEO-a Steve Jobs-a i vodećeg dizajnera Jonathan Ive-a.

Još jedan odobren patent opisuje “metod i aparaturu za aploudovanje masovno distribuiranog sadržaja na server”. Po tom opisu, korisnici razdvajaju podatke na manje grupe veličine seta, od kojih svaki ima kodnu reč. Iz funkcija seta pojedinačnih kodnih reči, pravi se jedna kompozitna i podacima kao celini se daje identifikator raspoznavanja. I identifikator i kompozitna kodna reč mogu zatim da se pošalju na server, kako bi se  proverilo da li su podaci već prisutni.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, Apple pokušava da patentira ProRes 422 format koji se koristi u Final Cut Pro 6. Po rečima kompanije, ProRes 422 obezbeđuje kvalitetni nekompresovani HD video, dok istovremeno ne zauzima više prostora nego sličan SD fajl. Zbog njegovih proporcija kvalitet/veličina, format je ekstremno praktičan kada se deli preko mreže ili kada se postavlja na prenosivi uređaj za skladištenje.

Na žalost, nijedan od patenata ne sadrži nijednu interesantnu informaciju, u smislu misteriozne tranzicije i evolucije Apple-ovih proizvoda. Jedini koji se stvarno ističe je onaj za masovno distribuirani sadržaj, koji ima malo veze sa Apple-ovim trenutnim proizvodima i servisima.

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar