Potpišite Bells peticiju i knjiga Revolucija čistih tehnologija je za vas 700 dinara

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Google plus
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Pregleda (30 dana / ukupno): 8 / 1357

Bells deklaracija

Na lokaciji

se nalazi:

Deklaracija o podršci i jačanju regionalne saradnje zemalja zapadnog Balkana u oblasti životne sredine

Pozivamo donosioce odluka da:

* Pitanja održivog razvoja i životne sredine kao prioritetne budu sastavni deo ekonomskih i socijalnih politika koje se sprovode na regionalnom, nacionalnom i lokalnom novou na teritoriji zapadnog Balkana;

* Utiču na brže donošenje i primenu zakona koji su usaglašeni sa EU zakonodavstvom i time doprinesu boljem kvalitetu života građana;

* Razviju suštinsko partnerstvo i dijalog sa civilnim sektorom u sprovodjenju procesa dostizanja EU vrednosti i standarda;

* Ojačaju regionalnu saradnju na svim pitanjima koje su u direktnoj i indirektnoj vezi sa održivim razvojem i životnom sredinom ;

* Razviju lokalne , nacionalne, regionalne, strategije i akcione planove koje će građanima i budućim generacijama obezbediti održivi razvoj, ekološku i energetsku bezbednost i omoguciti efikasno prevazilaženje negativnih posledica klimatskih promena;

* Stvaraju ambijent i pospešuju kreiranje zelenih poslova;

* Ojačaju kapacitet službi na lokalnom nivou i nacionalnom nivou koje su nadležne za sprovodjenje zakona iz oblasti životne sredine;

* Svojim odlukama doprinose održivom korišćenju prirodnih bogatstava i očuvanju raznovrsnosti biljnih i životinjsih vrsta;

* Sprovode EU direktive koje su u vezi sa koriščenjem obnovljivih izvora energija i energetske efikasnosti i podstiču investicije u ovom sektoru;

* Ne donose odluke o izgradnji i investiranju u nuklerane elektrane.

Ukoliko je potpišete, a želite da kupite knjigu:

Cena za vas nije ni: 1350.00 kao u knjižarama.

Ni 990.00 dinara kao da niste potpisali.

Cena za vas je 700.00 dinara. 

LINK.

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar