Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Naučite kvantno računarstvo uz Python i Q#

Naučite kvantno računarstvo uz Python i Q#

Popust cena: 2110 rsd

KOD, skriveni jezik kompjuterskog hardvera i softvera, prevod drugog izdanja

KOD, skriveni jezik kompjuterskog hardvera i softvera, prevod drugog izdanja

Popust cena: 2460 rsd

Pitanja i odgovori ChatGPT za Rust

Rust se koristi za kreiranje alatki, veb aplikacije, rad na serverima i embedded razvoj.

 1. Alatke: Rust je popularan za kreiranje alatki jer je on siguran i performantan. Rust je poznat po svojoj sigurnosti jer se koristi sistem tipizacije i mehanizam za upravljanje memorijom, što smanjuje mogućnost grešaka u kodu. Rust alatke su često korišćene za automatizaciju rada, razvoj sigurnosnih alata, i kreiranje alata za rad sa mrežama.
 2. Web aplikacije: Rust takođe se koristi za razvoj web aplikacija, uglavnom u kombinaciji sa web framework-om kao što je Rocket ili Actix. Rust je dobar izbor za razvoj web aplikacija jer je performantan i siguran, što je važno za aplikacije koje moraju da rade sa velikim opterećenjima i podaci.
 3. Rad na serverima: Rust se takođe koristi za razvoj server-side aplikacija, jer je performantan i siguran, što je važno za aplikacije koje moraju da rade sa velikim opterećenjima i podaci. Rust se često koristi za razvoj backend-a za web aplikacije, kao i za razvoj serverskih alata.
 4. Embedded razvoj: Rust se često koristi za razvoj embedded sistema, koji su uglavnom mali uređaji sa ograničenim resursima. Rust je idealan izbor za embedded razvoj jer je performantan i siguran, što je važno za uređaje koji moraju da rade sa ograničenim resursima. Rust se često koristi za razvoj firmware-a za IoT uređaje i embedded sisteme.

 Koje svetske kompanije koriste Rust

Rust se koristi u mnogim svetskim kompanijama, u različitim industrijama, ovde su neke od njih:

 1. Mozilla: Mozilla je kompanija koja je razvila Firefox web browser, i koja je takođe jedan od glavnih doprinosilaca Rust jeziku. Mozilla koristi Rust za razvoj Firefox-a, kao i za razvoj drugih projekata.
 2. Dropbox: Dropbox koristi Rust za razvoj svojih serverskih aplikacija, kao što su sistemi za skladištenje i sinhronizaciju podataka.
 3. Amazon: Amazon koristi Rust za razvoj svojih serverskih aplikacija, kao što su sistemi za upravljanje podacima.
 4. Microsoft: Microsoft je počeo da koristi Rust za razvoj sistemskih aplikacija kao što su Azure IoT Edge i Windows Terminal.
 5. Google: Google koristi Rust za razvoj svojih projekata kao što je Fuchsia, novi operativni sistem koji se razvija u Google-u.
 6. Sentry: Sentry koristi Rust za razvoj svojih alata za praćenje grešaka i analizu performansi aplikacija.
 7. Coursera: Coursera koristi Rust za razvoj svojih serverskih aplikacija koje su potrebne za rad sa velikim količinama podataka.
 8. npm: npm, popularna platforma za deljenje i korišćenje JavaScript paketa, koristi Rust za razvoj svojih serverskih aplikacija.

Ova lista nije konačna, postoje još mnogo kompanija širom sveta koje koriste Rust za razvoj svojih aplikacija.

Učenje programskog jezika Rust iz knjige, na kursu ili kroz primere

Postoji više načina na koje možete da naučite Rust, kao što su:

 1. Učenje sa Rust sajta: Rust sajt ima izvrsnu dokumentaciju koja je dostupna za početnike i napredne korisnike. Sajt sadrži tutoriale, vodiče i primeri koji će vam pomoći da naučite osnove Rust-a, kao i da razumete napredne koncepte.
 2. Učenje iz knjige: Postoji nekoliko knjiga koje se bave Rust-om i koje su dostupne za preuzimanje ili kupovinu. One obično imaju dobro struktuirani pristup sa primerima i vežbama koji će vam pomoći da se bolje upoznate sa jezikom.
 3. Učenje na kursu: Postoji nekoliko online kurseva koji se bave Rust-om, koji su dostupni na platformama kao što su Coursera, Udemy i Codecademy. Oni obično imaju video predavanja, vežbe i projekte koji će vam pomoći da se bolje upoznate sa jezikom.
 4. Učenje kroz primere: Jedan od najboljih načina da naučite Rust jeste da ga praktikujete kroz primere. Na internetu postoji velika zbirka otvorenog koda projekata napisanih u Rust-u, koji će vam pomoći da se bolje upoznate sa jezikom i da naučite kako da koristite različite biblioteke i alate.

Svaki od ovih načina ima svoje prednosti i nedostatke i to koji od ovih načina će vam najviše odgovarati zavisi od vašeg iskustva sa programiranjem i vaših ličnih preferencija.

 

Čitanje dokumentacije za Rust

Čitanje dokumentacije za Rust je važan deo procesa učenja ovog jezika. Rust sajt ima izvrsnu dokumentaciju koja je dostupna za početnike i napredne korisnike. Dokumentacija je podeljena u nekoliko kategorija, kao što su:

 1. Tutorials: Ovde možete pronaći tutoriale koji će vam pomoći da naučite osnove Rust-a, kao što su promenljive, tipovi podataka, kontrole toka i funkcije.
 2. Guides: Ovde možete pronaći vodiče koji će vam pomoći da razumete napredne koncepte, kao što su upravljanje memorijom, generički programiranje, i rad sa modulima i paketima.
 3. Reference: Ovde možete pronaći referencu za Rust standardnu biblioteku, kao i za druge popularne biblioteke i alate.
 4. Book: Ovde možete pronaći online verziju knjige "The Rust Programming Language" koja sadrži detaljne informacije. o Rust-u.
 5. Blog: Ovde možete pronaći najnovije novosti i obaveštenja vezana za Rust.
 6. Community: Ovde možete pronaći različite resurse koji su kreirani od strane Rust zajednice, kao što su različiti forumi, grupe na društvenim mrežama i meetup grupe.

Svakako čitanje dokumentacije je važan deo procesa učenja Rust-a, jer će vam pomoći da razumete koncepte i funkcionalnosti jezika, kao i da pronađete odgovore na eventualna pitanja.

Rust standardna biblioteka 

Rust standardna biblioteka je skup alata i funkcionalnosti koji su dostupni za korišćenje bez potrebe za instaliranjem dodatnih biblioteka. Ona sadrži mnogo različitih modula koji se koriste za rad sa različitim stvarima, kao što su:

 1. rad sa podacima (stringovi, nizovi, kolekcije)
 2. rad sa datotekama i direktorijima
 3. rad sa mrežom
 4. rad sa thread-ovima i paralelizacijom
 5. rad sa error handling-om
 6. rad sa matematikom
 7. rad sa datumima i vremenom

Ova standardna biblioteka omogućava programerima da koriste Rust za razvoj različitih vrsta aplikacija bez potrebe za dodatnim bibliotekama. Ona je dobro dokumentovana i dostupna preko Rust dokumentacije, gde možete pronaći informacije o svakom od modula i kako da ih koristite.

Zašto da koristim Rust za razvoj veb aplikacije

Rust je dobar izbor za razvoj veb aplikacija zbog više razloga:

 1. Sigurnost: Rust je poznat po svojoj sigurnosti, jer koristi sistem tipizacije i mehanizam za upravljanje memorijom, što smanjuje mogućnost grešaka u kodu. Ovo je važno za veb aplikacije, jer one često rade sa podacima korisnika i moraju da budu sigurne.
 2. Performanse: Rust je performantan programski jezik koji se može koristiti za razvoj aplikacija koje moraju da rade sa velikim opterećenjima i podacima. Ovo ga čini idealnim za veb aplikacije koje imaju visok nivo korisničkog opterećenja.
 3. Skalabilnost: Rust se lako može koristiti za razvoj skalabilnih aplikacija, što je važno za veb aplikacije koje se očekuje da rastu sa vremenom.
 4. Web framework-ovi: Postoji nekoliko web framework-ova koji su dostupni za Rust, kao što su Rocket, Actix, i Nickel. Oni omogućavaju lako razvoj web aplikacija u Rust-u.
 5. Community: Rust ima aktivnu i rastuću zajednicu koja je u mogućnosti da pruži podršku i pomogne u razvoju aplikacije.

Adrese Rusta na društvenim mrežama

Evo nekoliko adresa Rust zajednice na društvenim mrežama:

 1. Reddit: https://www.reddit.com/r/rust
 2. Discord: https://discord.gg/rust-lang
 3. Twitter: https://twitter.com/rustlang
 4. GitHub: https://github.com/rust-lang
 5. Meetup: https://www.meetup.com/pro/Rust-Lang/

Ove adrese su samo neke od mnogih koje postoje na društvenim mrežama, nastavite da tražite, i pronađite one koji su najviše aktivni u vašoj oblasti. Takođe, postoje grupe i forumi na društvenim mrežama gde se razvijaju različiti projekti napisani u Rust-u, kao što je web development, embedded development, i game development. Ovde možete pronaći i ljude koji se bave istim temama kao što su i vi, i razmeniti iskustva.

10 osnovnih pitanja prilikom intervjua za posao

Evo nekoliko primer pitanja koja se često postavljaju tokom intervjua za poziciju koja zahteva znanje Rust-a:

 1. Možete li objasniti koncept "ownership" u Rust-u?
 2. Kako Rust upravlja sa memorijom i kako se razlikuje od drugih jezika?
 3. Možete li objasniti koncept "lifetime" u Rust-u?
 4. Kako Rust podržava paralelizam i multithreading?
 5. Možete li objasniti koncept "macro-a" u Rust-u?
 6. Možete li objasniti koncept "trait-a" u Rust-u i kako se razlikuje od interfejsa u drugim jezicima?
 7. Kako Rust podržava generičke tipove i kako se razlikuje od drugih jezika?
 8. Možete li pokazati primer rada sa error handling-om u Rust-u?
 9. Možete li objasniti koncept "cargo" i kako se koristi za razvoj Rust aplikacija?
 10. Možete li pokazati primer rada sa web framework-om u Rust-u?

Odgovori na ova pitanja mogu varirati, i zavise od vašeg iskustva i znanja u Rust-u, ali važno je da budete spremni da objasnite koncepte i da pokazate primer rada. Takođe, pitajte i vi intervjuera o njegovim iskustvima sa Rust-om i kako on planira da ga koristi u projektu.

Kako pisati Rust kod pridržavajući se dobrih praksi i konvencija Rust zajednice

Da bi ste pisali Rust kod pridržavajući se dobrih praksi i konvencija Rust zajednice, postoji nekoliko stvari koje možete uraditi:

 1. Koristiti Rust standardnu biblioteku: Rust standardna biblioteka sadrži mnoge korisne alate i funkcionalnosti koje su dostupne bez potrebe za instaliranjem dodatnih biblioteka. Koristite ih kada je to moguće umesto da koristite treće strane biblioteke.
 2. Koristiti Rust tipove: Rust koristi sistem tipizacije koji vam omogućava da precizno definišete tipove podataka. To će vam pomoći da izbegnete greške u kodu i da povećate performanse.
 3. Koristiti Rust error handling: Rust ima jedinstven mehanizam za error handling koji se zasniva na Result tipu i try!/unwrap() macro-u. To će vam pomoći da lakše upravljate greškama u kodu.
 4. Koristiti Rust lifetime-e: Rust koristi mehanizam za upravljanje vremenom trajanja promenljivih koji se zasniva na lifetime-ima. To će vam pomoći da izbegnete greške u kodu i da povećate sigurnost.
 5. Koristiti Rust generics: Rust podržava generičke tipove koji vam omogućavaju da napisete kod koji je opšteg karaktera. To će vam pomoći da izbegnete ponavljanje koda i da povećate performanse.
 6. Koristiti Rust macro-e: Rust podržava macro-e koji vam omogućavaju da napravite generičke i fleksibilne kodove. To će vam pomoći da povećate produktivnost i da smanjite ponavljanje koda.
 7. Koristiti konvencije naziva: Rust zajednica ima određene konvencije naziva za promenljive, funkcije i ostalo. Pridržavajte se tih konvencija kako bi vaš kod bio lakše čitljiv i razumljiv.
 8. Koristiti linters, formaters i testiranje: Rust zajednica koristi alate kao što su Clippy, rustfmt, i testiranje kao što su cargo test ili rust-test, koji pomažu u poboljšanju kvaliteta i sigurnosti koda. 

 

Šta je Rust toolchain

Rust toolchain je komplet alata koji se koriste za razvoj i rad sa programskim jezikom Rust. To uključuje kompajler "rustc" koji kompajlira Rust kod u izvršni kod, "cargo" koji je alat za rukovanje projektima i paketima, kao i druge alate kao što su "rustdoc" za generisanje dokumentacije i "rustfmt" za formatiranje koda.

Rust toolchain omogućava razvojačima da kreiraju sigurne, performansi-osetljive i efikasne programe, koji su u potpunosti kompatibilni sa operativnim sistemima koji podržavaju Rust.

Možete li objasniti koncept "ownership" u Rust-u?

Rust ima koncept vlasništva koji se koristi za upravljanje pamćenjem i sprečavanje nedosljednosti u pogledu pristupa podacima. Svaki objekt u Rust-u ima vlasnika (owner) koji je odgovoran za alociranje i oslobađanje memorije koju objekt zauzima. Vlasnik je jedini koji ima pravo na modifikaciju objekta. Kada vlasnik objekta nestane (npr. kada varijabla koja sadrži referencu na objekt izlazi iz scope-a), memorija koju objekt zauzima se automatski oslobađa. Ovo se zove "automatic memory management".

Rust također ima koncept "borrow", koji omogućuje da drugi objekti dobiju privremenu referenca na objekt bez da postanu njegovi vlasnici. Ova referencia se naziva "borrow" i može se koristiti za čitanje ili promatranje objekta, ali ne i za modifikaciju.

Koncept vlasništva i borrow-a omogućuje Rust-u da se izbegne česti problemi sa pamćenjem u drugim programskim jezicima, kao što su "dangling pointers" i "use-after-free" greške.

Kako Rust upravlja sa memorijom i kako se razlikuje od drugih jezika?

Rust upravlja memorijom koristeći koncept vlasništva i borrow-a. Svaki objekt u Rust-u ima jednog vlasnika koji je odgovoran za alociranje i oslobađanje memorije koju objekt zauzima. Kada vlasnik objekta nestane (npr. kada varijabla koja sadrži referencu na objekt izlazi iz scope-a), memorija koju objekt zauzima se automatski oslobađa. Ovo se zove "automatic memory management" ili "garbage collection".

Međutim, Rust ima nešto što se zove "ownership model" koji se razlikuje od klasičnih garbage collector-a. Ownership model koristi koncept vlasništva i borrow-a da bi se osiguralo da se memorija ispravno oslobodi, a da se istovremeno izbegne problemi sa nedoslednošću u pristupu podacima.

Drugim riječima, Rust ne koristi garbage collector koji automatski oslobađa memoriju kada se više ne koristi, umesto toga, Rust se koristi ownership modelom koji osigurava da se memorija ispravno oslobodi, a da se pritom izbegnu problemi sa nedoslednošću u pristupu podacima.

Rust se također razlikuje od drugih programskih jezika po tome što kompajler ima static type-checking, što pomaže da se izbegnu potencijalne greške u kodu.

Rust se takođe razlikuje od drugih jezika po tome što je izrazito siguran u pogledu sigurnosti memorije i multithreading-a, što ga čini idealnim za kritične sisteme koji moraju biti stabilni i sigurni.

Možete li objasniti koncept "lifetime" u Rust-u?

Lifetime u Rust-u je koncept koji se odnosi na vreme trajanja referenci na objekte u pamćenju. Svaka referencia ima svog lifetime-a koji označava period vremena tokom kojeg referenca postoji i može se koristiti. Lifetime-i se koriste da se osigura da se referenca koja se koristi ne odnosi na objekt koji se više ne nalazi u pamćenju.

Rust kompajler koristi lifetime-e da bi se osiguralo da se izbegne problem "dangling pointer" (pokazivač na objekt koji se više ne nalazi u pamćenju). Lifetime-i se koriste za "borrow checker" koji proverava da li se referenci koristi nakon što je objekt koji referencira više nije dostupan.

Lifetime-i se mogu eksplicitno označiti u kodu koristeći anotacije, međutim, u većini slučajeva, Rust kompajler može automatski odrediti lifetime-e koristeći "inference" (inferiranje).

Na primer, ako imamo varijablu a koja referencira objekt, i varijablu b koja referencira objekt koji je referenciran od strane varijable a, tada kompajler može automatski odrediti da lifetime varijable b počinje kada počinje lifetime varijable a, i završava kada završi lifetime varijable a.

Koncept lifetime-a je važan za sigurnost u Rust-u, jer omogućava da se izbegne problem "dangling pointer" ili "use-after-free" greške.

Kako Rust podržava paralelizam i multithreading?

Rust podržava paralelizam i multithreading kroz korištenje različitih mehanizama, uključujući "thread" i "rayon" biblioteke. "Thread" biblioteka omogućuje kreiranje i upravljanje više niti rada (threads) u aplikaciji, dok "rayon" biblioteka omogućuje lako paraleliziranje for petlji i drugih kodova koji su kandidati za paralelizaciju. Rust također ima mehanizam za upravljanje memorijskim pristupom koji se zove "Ownership" model koji omogućuje sigurnu i efikasnu upotrebu paralelnih niti bez rizika od "data race" problema.

Možete li objasniti koncept "macro-a" u Rust-u?

U Rustu, makroi su specijalni tipovi izraza koji se prevode u kod prije kompilacije. Oni su korišteni za automatiziranje ponavljajućih i kompleksnih operacija, kao što su kreiranje getter i setter metoda, kreiranje konstruktora itd.

Postoji dva tipa makroa u Rust-u:

 • "macro by example" (mbe) - koriste se za generiranje koda prema primjeru, koji se unosi kao argument.
 • "macro by procedural macro" (mbp) - koriste se za generiranje koda prema procesu koji se opisuje u kodu.

Makroi se pozivaju koristeći simbol ! (bang) nakon kojeg slijedi ime makroa. Npr. println!("Hello, world!");

Makroi se koriste za automatiziranje kodiranja, smanjivanje ponavljanja koda i povećavanje izražajnosti koda. Međutim, treba biti oprezan s njima jer oni mogu biti zbunjujući i teško debuggable u slučaju greške.

Detaljnije objasni "macro by axample" na srpskom jeziku

"Makro po primeru" (macro by example, mbe) je vrsta makroa u Rust-u koja se koristi za generiranje koda prema primeru koji se unosi kao argument. Ovaj tip makroa se koristi za automatiziranje ponavljajućih i kompleksnih operacija, kao što su kreiranje getter i setter metoda, kreiranje konstruktora itd.

Na primer, ako želimo automatizirati kreiranje getter i setter metoda za varijablu "x", možemo koristiti mbe makro:

macro_rules! my_getter_setter {

    ($name:ident) => {

        fn get_x() -> i32 {

            x

        }

        fn set_x(val: i32) {

            x = val;

        }

    }

}

Pozivamo ga ovako:

let x = 5;

my_getter_setter!(x);

Ovo će generirati sledeći kod:

fn get_x() -> i32 {

    x

}

fn set_x(val: i32) {

    x = val;

}

Mbe makroi su korisni za automatiziranje kodiranja i smanjenje ponavljanja koda. Međutim, treba biti oprezan s njima jer oni mogu biti zbunjujući i teško debuggable u slučaju greške.

U ovom primeru, makro je definiran kao macro_rules! i unutar njega se definira pravilo koje se sastoji od dva dela: ulaznog parametra i izlaznog koda. Ulazni parametar je $name:ident koji označava da će se koristiti identifikator kao argument, a izlazni kod su dve funkcije koje su kreirane na temelju argumenta.

 

 

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272