Sajt koji možda niste posetili - IT Academy i program za razvoj Android aplikacija

 

 

  • Twitter
  • Facebook
  • Google plus
  • Linkedin
  • Pinterest
  • Email

 

Pregleda (30 dana / ukupno): 8 / 1696

IT Academy

IT ACADEMY.

Android Development Program

Program Android Development Program obuhvata 12 predmeta:

1. Object Oriented Programming - Java
Upoznavanje sa objektno orijentisanim tehnikama u programiranju. Upoznavanje sa razlikama u odnosu na proceduralne i modularne jezike. Predstavljanje objektno-orijentisanih tehnika i načina razmišljanja. Upoznavanje sa osnovnim premisama objektno-orijentisanog programiranja: apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija.

2. JAVA Core Programming
Upoznaćete se sa osnovnim konceptima programiranja kroz programski jezik Java, kao i sa objektno orijentisanim konceptom kroz ovaj programski jezik. Predmet podrazumeva osnove programiranja kroz Java okruženje, kao i uvod u objektno orijentisano programiranje.

3. Java Web Programming
Predmet vas osposobljava za samostalno kreiranje Java web aplikacija. Upoznaćete se i sa naprednim web konceptima, bezbednošću i efikasnošću web aplikacija. 

4. Advanced JAVA Programming
Predmet objašnjava napredne koncepte programiranja kroz Javu, kao o upotrebi specifičnih java biblioteka. Bićete osposobljeni za praktičnu upotrebu Java-e u realizaciji konkretnih rešenja, kao i za kreiranje kompleksnih klasa i višenitnih procesa.

5. Introduction to Android Application Development
Kurs Uvod u programiranje aplikacija za Android platforme je osmišljen tako da vas brzo uvede u osnovne koncepte pisanja aplikacija za Android uređaje. Nakon odslušanog kursa bićete sposobni da samostalno napravite jednostavnije GUI Android aplikacije, kao i da ih objavljujete na Android Market-u.

6. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Pre-Intermediate/niži srednji kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.
  • Intermediate/srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.


7. Advanced Android Application Development
U ovom kursu upoznaćete se sa različitim API-jima Android Application Framework-a, koji omogućavaju razvoj kompleksnijih i naprednijih Android aplikacija. Ovi API-ji vam daju pristup raspoloživim hardverskim funkcionalnostima uređaja za koji razvijate aplikaciju.

8. Data Driven Android Application Development
U ovom kursu upoznaćete se sa različitim načinima skladištenja, upravljanja i deljenja podataka u Android aplikacijama. Nakon završetka ovog kursa bićete sposobni da napravite Android aplikacije koje čine korisnikove podatke trajnim, korišćenjem baza podataka.

9. Software Engineering
Predmet obuhvata dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravaljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Bićete upoznati sa razvojem, upravljanjem i održavanjem softvera na sistematičan i kontrolisan način sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

10. Introduction to OpenGL ES
U ovom kursu upoznaćete se sa osnovama 3D grafike u OpenGL ES-u, kako biste nakon završetka ovog kursa mogli da pravite igrice i bogate aplikacije za Android platformu. Na kraju ovog kursa bićete sposobni da napravite jednostavnije animacije i igrice za Android platformu.

11. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate/srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate/viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.


16. Project
Cilj završnog projekta na Programming Department-u je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program se odvija u e-learning varijanti.

Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je karakteristično jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično na mnoštvu zanimljivih primera koji predstavljaju najbolju praktičnu obuku za samostalan rad odmah nakon završetka školovanja.

ANDROID DEVELOPMENT PROGRAM.

 

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar