Vesti – Rečnici

 

Ukupno 60 – Strana 3 od 3

 

41. REČNIK: personally identifiable information

personally identifiable information – Lična identifikaciona informacija, skraćeno PII,  je bilo koja informacija koja može identifikovati neku individu.

 

42. REčNIK: PhotoCD

Fajl format za čuvanje digitalnih fotografija.

 

43. REčNIK: Pixel

Pixel – najmanji deo slike ili prikaza koji kompjuter može da štampa ili prikaže.

 

44. REČNIK: plastic optical fiber

Plastična optička vlakna, skraćeno POV (engl. POF) je tip optičkih vlakana koja koriste polimetilmetakrilat kao sirov materijal koji omogućava prenos svetlosti.

 

45. REČNIK: stream computing

Ili izračunavanje u tokovima odnosi se na kompjuterski sitem visokih preformansi koji analzira uživo više tokova podataka iz mnoštva izvora.

 

46. REČNIK: system requirements

Ili sistemski zahtevi su hardverske i softverske komponente kompjuterskog sistema koje su potrebne da bi instalirali i efikasno koristili neki softver. Proizvođač softvera će navesti sistemske zahteve za svoj softverski paket. Ako vaš računar ne ispunjava ove zahteve tada softver možda neće raditi ispravno posle instalacije.

 

47. REČNIK: system restore

Ovo je alat prvi put predstavljen u Windows XP operativnom sistemu. Omogućava korisnicima da vrate svoj računar u prethodno stanje bez gubitka privatnih podataka.

 

48. REČNIK: telepresence

Ili teleprisutnost, je izraz koji se koristi da opiše tehnološku opremu koja pruža audio i video ugođaj kao i druge interaktivne elemente i omogućava ljudima da deluju i osećaju se prisutnim na lokaciji na kojoj fizički nisu prisutni.

 

49. REČNIK: test-driven development

Ili testiranjem-vođen razvoj, a skraćeno TDD, je koncept programiranja računarskog softvera kojim se osigurava kvalitet kodiranja.

 

50. REČNIK: thin provisioning

Ili bukvalno prevedeno „tanko predodređivanje”, je izraz koji se koristi u terminologiji skladištenja podataka da opiše zgušnjavanje i automatizovan proces alociranja „tačno onoliko” serverskog prostora koliko je potrebno u datom trenutku.

 

51. REčNIK: TIFF

TIFF – akronim za tagged image file format, jedna od najrasprostranjenijih formata bit-mapiranih slika na PC i MAC računarima.

 

52. REčNIK: USB

Skraćeno od Universal Serial Bus (univerzalna serijska magistrala), je eksterni standard magistrale koji podržava prenos podataka brzinom od 12Mbps.

 

53. REčNIK: USB 2.0

Naziva se još i Hi-Speed USB (USB visoke brzine), USB 2.0 je spoljna magistrala koja podržava prenos podataka brzinom do 480Mbps. USB 2.0 je naslednik USB-a 1.1, potpuno je kompatibilan sa njim i koristi iste kablove i priključke.

 

54. REčNIK: UVD

Skraćeno od Unified Video Decoding (Jednoliko video dekodiranje), UVD video dekoderska procesorska jedinica koja je prva uvedena od strane kompanije ATI  sa svojom ATI Radeon HD 2000 serijom grafičkih procesora.

 

55. REČNIK: Virtual keyboard

Virtualna tastatura je ustvari projekcija slike QWERTY tastature u pravoj veličini na bilo koju površinu. Pritiskanje na sliku određene tipke generiše jedinstven elektronski signal koji odgovara toj slici.

 

56. REčNIK: Wi-Fi

Skraćeno od wireless fidelity (bukvalno bežična vernost) izraz se generalno odnosi na bilo koji tip 802.11 bežične mreže, bilo 802.11b, 802.11a, dual-band itd. Potekao je od strane kompanije Wi-Fi Alliance.

 

57. REČNIK: Wii

Portabl konzola namenjena za video igre koju je proizveo Nintendo. Wii je naslednik Nintendo GameCube konzole, i poseduje bežični kontroler wiimote i WiiConnect24, koji se primarno koristi za razmenu poruka preko Interneta i unapređivanje softvera.

 

58. REČNIK: wireless imaging

wireless imaging – Izraz koji se koristi da definiše prenos slika sa jednog uređaja na drugi, bez korišćenja kablova (bežično).

 

59. REČNIK:iPhone SDK

Alat za razvoj softvera (software development kit - SDK) koji je objavio Apple i omogućava ljudima da pišu aplikacije i za iPhone i za iPod Touch. IPhone SDK uključuje Xcode IDE (radno okruženje), Insrumente, iPhone simulator, kosture programa i primere, kompajlere, Shark alat za analizu i još toga.

 

60. Translate.Net – prevodilac

Da li ste ikada koristili onlajn prevodilac i pitali se da li možete dobiti preciznije rezultate na nekom dugom mestu? Translate.Net je besplatni Windows agregator prevodilaca koji vam može rešiti ove probleme.

 

Strane:
1 2 3